Polityka prywatności

Wprowadzenie

W DeSmart sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-374), ul. Sienkiewicza 44/1, Polska, numer NIP: 5862319297, numer REGON: 367498116 (dalej „DeSmart” lub „my”) zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego w zakresie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W DeSmart sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-374), ul. Sienkiewicza 44/1, Polska, numer NIP: 5862319297, numer REGON: 367498116 (dalej „DeSmart” lub „my”) zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego w zakresie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Kim jesteśmy?

DeSmart to firma zajmująca się tworzeniem i projektowaniem aplikacji, specjalizująca się w różnych technologiach i oferująca klientom usługi projektowania i tworzenia oprogramowania.

Kto jest administratorem danych i co to oznacza?

Administratorem Twoich danych jest DeSmart (DeSmart sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-374), ul. Sienkiewicza 44/1, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000681984, NIP: 5862319297, REGON: 367498116, kapitał zakładowy: 20.000,00 ZŁ).

Oznacza to, że DeSmart decyduje o celach i metodach przetwarzania danych użytkownika, tj. o tym, co i w jaki sposób będzie wykorzystywane.

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, próśb lub skarg dotyczących stosowania niniejszych Zasad lub w celu skorzystania z praw użytkownika opisanych w niniejszych Zasadach, użytkownik może skontaktować się z nami poprzez:

lub

 • listownie na adres: DeSmart sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 44/1, 81-374 Gdynia, Poland

Kiedy zbieramy Twoje dane?

DeSmart uzyskuje dane użytkownika, gdy:

 • użytkownik kontaktuje się z nami osobiście – poprzez korespondencję, telefonicznie, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub naszej strony desmart.com („Strona”);
 • użytkownik korzysta z naszych usług i produktów;
 • otrzymujemy dane użytkownika z innych legalnych źródeł, od naszych partnerów marketingowych, dostawców usług, brokerów danych, źródeł publicznych lub sieci społecznościowych. Używamy tych danych tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na ich udostępnianie innym podmiotom;
 • jest to uważane za uzasadniony interes DeSmart i jeśli ten interes nie jest nadrzędny wobec interesów prywatności użytkownika. Upewniamy się, że ocena jest dokonywana w oparciu o ustalone wzajemne interesy między użytkownikiem a DeSmart.

Ponadto podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub personalizacji zawartości Strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celu administrowania serwisem, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej polityki.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy ich przetwarzania oraz okres przetwarzania.

Poniższa tabela przedstawia dane osobowe, które gromadzimy oraz w jakim celu i przez jaki okres:

CelKategorie danych osobowychPodstawy prawneOkres przetwarzania
Komunikacja marketingowa (Newsletter)Imię i nazwisko, nazwa firmy, funkcja, adres, adres e-mail, numer telefonu i ewentualnie inne dane wymagane do celów marketingowych.Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)Do czasu wycofania zgody (w przypadku braku innej podstawy prawnej przetwarzania). Ponadto przez okres 10 lat będziemy przechowywać dowody udzielonej zgody dla celów dowodowych – udowodnienia faktów w przypadku ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.
Zawieranie umów i ich realizacjaImię i nazwisko, nazwa firmy, funkcja, adres, adres e-mail, numer telefonu i ewentualnie inne dane niezbędne do identyfikacji.Działania zmierzające do zawarcia umowy i zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)Przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub gwarancji oraz dochodzenia lub obrony związanych z nimi roszczeń, tj. przez 10 lat od końca roku, w którym umowa została zawarta lub do momentu przedawnienia roszczeń.
Dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań windykacyjnychImię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu i ewentualnie inne dane niezbędne do identyfikacji.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – cele dowodowe)przez okres do czasu wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Administracja, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa danychAdres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. (dane logowania)Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – utrzymanie i prawidłowe korzystanie z systemów informatycznych DeSmart)przez okres do czasu wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Odpowiedzi na zapytania/prośby o kontaktImię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonuPrzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)Przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub gwarancji oraz dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym umowa została zawarta lub do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Przyjmowanie i rozpatrywanie skargImię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu i ewentualnie inne dane niezbędne do identyfikacji.Obowiązek prawny DeSmart (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)Przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub gwarancji oraz dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym umowa została zawarta lub do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Rekrutacja pracownikówImię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane osobowe podane we wniosku, CV, certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty, które zostaną dołączone do wniosku.Zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO)Przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub gwarancji oraz dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych, tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym umowa została zawarta lub do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Zgodność ze zobowiązaniami prawnymiImię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zakupówObowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami w zakresie obowiązków rachunkowych i podatkowych)przez okres do czasu wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Przekazywanie danych osobowych innym stronom

Odbiorcami danych będą nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Mogą to być również osoby trzecie, którym DeSmart zleci ich przetwarzanie w całości lub w części. Może to obejmować, na przykład: dostawców usług marketingowych, hosting, wsparcie techniczne, a także inne istotne zadania.

Podmioty wymienione powyżej będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i są zobowiązane do dostosowania się do jej treści. Są one uprawnione do przetwarzania danych osobowych w taki sam sposób jak DeSmart.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz DeSmart (np. usługi prawne, marketingowe, księgowe, reklamowe, informatyczne, logistyczne – w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług).

Zasadniczo dane użytkownika nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ale niektóre podmioty, którym możemy przekazywać dane, mają siedzibę poza EOG. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że przekazywanie danych jest zgodne z prawem i że wdrożono odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać kopię przyjętych środków bezpieczeństwa.

Profil firmy (fanpage) w mediach społecznościowych

DeSmart ma profile w mediach społecznościowych: 

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Linked In
 • Google Ads

Publikujemy i udostępniamy na naszych profilach treści, oferty i rekomendacje naszych usług i produktów;

Administratorzy mediów społecznościowych rejestrują zachowanie użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii za każdym razem, gdy wchodzą oni w interakcję z naszymi profilami. Administratorzy mediów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profil. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych są określane przez administratorów tych serwisów.

Administratorzy portali społecznościowych obsługują całą infrastrukturę IT swoich usług, mają własne polityki prywatności i utrzymują własne relacje z użytkownikiem (jeśli jest on zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto administratorzy mediów społecznościowych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z danymi użytkownika na profilu użytkownika, do których my, jako DeSmart, nie mamy dostępu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez poszczególnych administratorów portali społecznościowych oraz możliwości skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw można znaleźć w ich politykach prywatności.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z określonej platformy dane użytkownika mogą być przetwarzane przez jej administratorów na serwerach znajdujących się w państwach trzecich, takich jak w szczególności USA lub Wielka Brytania.

Jakie są prawa użytkownika dotyczące przetwarzania przez nas jego danych?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Umożliwia to przesłanie danych innemu administratorowi lub zażądanie, by Administrator przesłał dane innemu administratorowi. Jednakże tylko wtedy, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub zgody,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, tj. w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na powyższy adres korespondencyjny lub adres e-mail: hello@desmart.com,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Jeśli przeglądasz naszą Stronę lub subskrybujesz nasz Newsletter lub pobierasz naszego e-booka, analizujemy dane, które posiadamy na Twój temat, tj. historię przeglądania naszej Strony, historię aktywności na naszych profilach w mediach społecznościowych, ustalenie, czy Newsletter lub e-book został otwarty. Na podstawie tych informacji przypisujemy użytkownikowi profil osobowy odpowiedni do możliwości zaoferowania mu naszych usług lub produktów. Analiza ta jest przeprowadzana automatycznie, z uwzględnieniem już rozpoczętych lub zakończonych działań, zachowania kliknięć na naszej Stronie lub w Newsletterze (jeśli został zasubskrybowany) i nie ma wpływu na sytuację użytkownika. Analiza ta ma wpływ na dobór reklam wyświetlanych podczas korzystania z Internetu oraz na dobór produktów oferowanych użytkownikowi do tego, czego naszym zdaniem może on potrzebować. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem spersonalizowanej poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub reklam internetowych na kanałach własnych lub zewnętrznych (np. w mediach społecznościowych). 

Naszym uzasadnionym interesem jest poznanie naszych klientów, przygotowanie ich profili i oferowanie informacji dostosowanych do ich indywidualnych preferencji;

Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszą oceną sytuacji dokonaną w ten sposób, może złożyć skargę na adres wskazany w niniejszej Polityce prywatności;

Podaj informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają naszą niedokładną ocenę. Możesz również zostać poproszony o te informacje później.

Bezpieczeństwo 

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, aby wszelkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i wykonywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników i współpracowników.

Nasze procedury bezpieczeństwa danych obejmują bezpieczeństwo dostępu, systemy kopii zapasowych, monitorowanie, przegląd i konserwację systemu, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, ciągłość działania itp.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne

W naszej Witrynie wykorzystujemy pliki cookie, które zawierają informacje umożliwiające nam dostosowanie treści do potrzeb użytkownika, usprawnienie działania naszej Witryny i analizowanie ruchu w naszej Witrynie.

Pliki cookie to dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać na serwer przy każdej wizycie na naszej Stronie i które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookies zawierają m.in. takie dane jak nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik w celu połączenia się ze Stroną. Pliki cookies często przechowują informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki cookies mogą również przechowywać unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na podstawie którego nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.

Nasza Witryna może również zawierać obrazy elektroniczne, inaczej zwane sygnalizatorami sieci Web – czasami znane również jako jednopikselowe obrazy gif – które pozwalają nam zliczać odwiedzających witrynę. Możemy umieszczać sygnały nawigacyjne w promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach, aby ustalić, czy wiadomość została otwarta i poinformować nas, czy działanie, o którym informuje, zostało podjęte.

Używamy mechanizmu „cookies” w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania Witryny (techniczne pliki cookie);
 • analityczne – w celu analizy zachowań użytkowników na naszej Stronie. Prowadząc takie analizy, możemy obserwować trendy w zainteresowaniu odwiedzających Stronę publikowanymi przez nas informacjami i poprawiać wygodę korzystania ze Strony (analityczne pliki cookie);
 • marketing – w celu promowania niektórych naszych usług, produktów lub wydarzeń. Możemy korzystać z reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych. Ten rodzaj plików cookie służy do tego, aby komunikaty reklamowe były bardziej trafne i dostosowane do preferencji użytkownika. Pliki cookie zapobiegają również ponownemu wyświetlaniu tych samych reklam. Reklamy te są wykorzystywane wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach (reklamowe pliki cookie).

Techniczne pliki cookie są niezbędne do działania Witryny. Z tego powodu nie wymagają one zgody użytkownika.

Używamy następujących technicznych plików cookie: 

NazwaUsługaCelCzas wygaśnięcia pliku cookie
PHPSESSIDZawierają odniesienie do sesji (wizyty na naszej stronie) przechowywanej na serwerze internetowym;Służy do ustanawiania sesji użytkownika, wysyłania danych o sesyjnych plikach cookieZnika po zamknięciu przeglądarki.
wordpress_test_cookieWeryfikacja możliwości zapisania pliku w przeglądarce użytkownika.Weryfikacja możliwości zapisania pliku w przeglądarce użytkownika.Znika po zamknięciu przeglądarki.
wp-settings-time-[UID]Dostosowywanie plików do preferencji użytkownika.Daje obraz preferencji użytkownika w obszarach witryny.1 rok

Analityczne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych, a mianowicie do ulepszania usług oferowanych wszystkim użytkownikom. Pliki cookie analizują interakcję anonimowego użytkownika ze stroną internetową (zebrane dane nie odnoszą się do konkretnej osoby). Dane te nie są przez nas udostępniane stronom trzecim ani wykorzystywane do innych celów.

Ich wniosek opiera się na udzielonej zgodzie.

Po udzieleniu zgody można ją wycofać, odpowiednio dostosowując ustawienia plików cookie;

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda użytkownika).

Używamy następujących analitycznych plików cookie:

NazwaUsługaCelCzas wygaśnięcia pliku cookie
Google Analytics _gatŚledzenie interakcji użytkownika z Witryną.Umożliwienie śledzenia poszczególnych użytkowników i korzystania przez nich z Witryny.2 lata
_utmaUzyskiwanie danych o unikalnych użytkownikach.Identyfikacja unikalnych odwiedzających Stronę.2 lata
_utmbKontynuacja sesji użytkownika.Generowanie plików cookie podczas sesji użytkownika odwiedzającego DeSmart i inne strony internetowe.30 minut od ostatniej aktywności na stronie
_utmzŚledzenie konwersji kliknięć.Celem pliku jest przechowywanie i przesyłanie informacji o współczynniku klikalności linków polecających, wyszukiwań w witrynie i obliczaniu ruchu w wyszukiwarkach.6 miesięcy

Reklamowe pliki cookie 

Nasze pliki cookie i pliki cookie naszych partnerów (np. Facebook Pixel, Instagram, Linked In, YouTube, Google Ads) są wykorzystywane do prowadzenia kampanii marketingowych docierających do użytkownika z naszymi komunikatami reklamowymi, jeśli użytkownik wcześniej odwiedził naszą Witrynę;

Ich stosowanie opiera się na udzielonej zgodzie. Reklamowe pliki cookie będą ustawiane i wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Umożliwiają one m.in. spersonalizowaną reklamę online oraz ulepszone opcje analizy i oceny pod kątem grupy docelowej i zachowania użytkownika. Po udzieleniu zgody można ją wycofać, odpowiednio dostosowując ustawienia plików cookie. 

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda użytkownika).

Używamy następujących reklamowych plików cookie:

NazwaUsługaCelCzas wygaśnięcia pliku cookie
Google and YouTube Ads (YSC)Profilowanie reklam. Umożliwia YouTube zbieranie informacji o przeglądarce użytkownika i wyświetlanie na tej podstawie sprofilowanych reklam.do końca sesji
Facebook Ads (_fbp, fr)Profilowanie reklam.Wyświetlanie reklam witryny na Facebooku (dla osób, które wcześniej ją odwiedziły) i profilowanie reklam pod kątem zachowania użytkowników w kanale społecznościowym.3 miesiące
Linked In Ads (BizoData, BIzoID, UserMatchHistory, by cookie, lang)Profilowanie reklam.Zapamiętywanie wersji językowej strony internetowej wybranej przez użytkownika, bezpieczeństwo przeglądarki i analiza reklam na LinkedIn.14 miesięcy

Disabling cookies

Użytkownik Witryny może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała niektóre rodzaje plików „cookies” i innych technologii, określając na przykład, że dozwolone będą tylko te, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony. Domyślnie większość przeglądarek zezwala na korzystanie ze wszystkich plików „cookies”, ale użytkownik Strony ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, a także może usunąć już zainstalowane pliki „cookies”. Każda z przeglądarek umożliwia taką operację poprzez jedną z opcji dostępnych w ustawieniach lub preferencjach.

Możliwe jest również korzystanie z Witryny w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o odwiedzinach Witryny.

Wykorzystanie wtyczek mediów społecznościowych

W przypadku korzystania z zakładek społecznościowych użytkownik wysyła możliwe do zidentyfikowania informacje do odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.  Wszelkie komentarze lub działania wynikające z korzystania przez osoby z zakładek społecznościowych nie są kontrolowane ani zatwierdzane przez DeSmart i DeSmart nie ponosi za nie odpowiedzialności;

Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych witryn, do których prowadzi łącze, nienależących do DeSmart. Za każdym razem, gdy otwierasz łącze do innych witryn, powinieneś zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności danej witryny;

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być modyfikowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania aktualnej wersji Polityki prywatności w Witrynie. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności oznacza ich akceptację. Zalecamy regularne zapoznawanie się z Polityką Prywatności podczas odwiedzania Witryny. Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 05.02.2022r.