WMS a ERP – kompleksowe porównanie

Zrozumienie kluczowych różnic między systemami zarządzania magazynem (WMS) a planowaniem zasobów przedsiębiorstwa (ERP) ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i rozwoju. Oba systemy mogą pomóc usprawnić operacje, ale każdy z nich oferuje unikalne funkcje dostosowane do konkretnych potrzeb.

Który z nich jest więc odpowiedni dla Twojej firmy?

Według badania przeprowadzonego przez Aberdeen Group, firmy korzystające z systemów ERP odnotowały 22% redukcję kosztów operacyjnych. Z drugiej strony, firmy korzystające z WMS doświadczyły 20% wzrostu dokładności inwentaryzacji. To kompleksowe porównanie „wms vs erp” pomoże Ci podjąć świadomą decyzję i skieruje Twoją organizację na drogę do sukcesu.

Kluczowe wnioski

Systemy zarządzania magazynem (WMS) oferują wyspecjalizowane funkcje usprawniające operacje magazynowe i kontrolę zapasów.

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zapewniają scentralizowane dane, automatyzację procesów i wgląd w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji operacji.

Systemy WMS i ERP można zintegrować z technologiami chmury, aby poprawić dostępność, skalowalność, środki bezpieczeństwa i inicjatywy zrównoważonego rozwoju w firmach.

Czym są systemy zarządzania magazynem (WMS)?

Systemy zarządzania magazynem (WMS) to specjalistyczne rozwiązania programowe zaprojektowane przede wszystkim w celu usprawnienia i optymalizacji operacji magazynowych. Potwierdza to Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Produkcji i Zapasów (APICS), które definiuje WMS jako system kontrolujący operacje magazynowe od momentu wprowadzenia towarów lub materiałów do magazynu do momentu ich wyprowadzenia (źródło). Kluczowe cechy systemu WMS obejmują

Śledzenie zapasów: Funkcja ta umożliwia widoczność poziomów zapasów w czasie rzeczywistym, zapewniając dokładne śledzenie towarów w magazynie, co zostało potwierdzone w badaniu z 2019 r. opublikowanym w Journal of Business Logistics.

Optymalizacja magazynowania: Systemy WMS pomagają w optymalizacji przechowywania i rozmieszczania przedmiotów w magazynie, prowadząc do efektywnego wykorzystania przestrzeni, zgodnie z raportem Logistics Management.

Realizacja zamówień: Systemy WMS pomagają w efektywnej kompletacji, pakowaniu i wysyłce zamówień, poprawiając tym samym wskaźniki realizacji zamówień. Według ankiety przeprowadzonej w 2020 roku przez Software Advice, firmy korzystające z WMS odnotowały 25% wzrost dokładności zamówień.

Zapewniając widoczność zapasów w czasie rzeczywistym, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, systemy WMS oferują kontrolę i wydajność w zarządzaniu magazynem, z czym tradycyjne systemy ERP mogą mieć trudności.

System oprogramowania WMS to kompleksowa, adaptowalna aplikacja łańcucha dostaw, która dokładnie śledzi i maksymalizuje przepływ materiałów i towarów, gdy wchodzą one i wychodzą z magazynu. Dzięki takim funkcjom jak skanowanie kodów kreskowych, kompletacja zamówień i wysyłka/odbiór, rozwiązania WMS umożliwiają firmom usprawnienie codziennych operacji i uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie rentowności i lepszą obsługę klienta, jak stwierdzono w raporcie firmy Gartner.

Czym charakteryzują się systemy zarządzania magazynem (WMS)?

WMS charakteryzuje się zdolnością do usprawniania procesów magazynowych, poprawy wydajności i zapewnienia widoczności zapasów w czasie rzeczywistym. Wykorzystując mechanizmy takie jak automatyzacja, zarządzanie zapasami, optymalizacja i łączność, WMS zapewnia, że operacje magazynowe są przeprowadzane skutecznie i dokładnie.

Kody kreskowe, znaczniki RFID, czujniki i inne metody śledzenia lokalizacji są wykorzystywane do uzyskania widoczności zapasów w czasie rzeczywistym, potencjalnie zwiększając rentowność i przewagę konkurencyjną.

Czym jest planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)?

Enterprise Resource Planning (ERP) to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, które integruje różne funkcje biznesowe, takie jak finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie łańcuchem dostaw. Zgodnie z definicją zawartą w Glosariuszu IT firmy Gartner, jego głównym celem jest ułatwienie integracji wielu funkcji biznesowych, umożliwienie płynnej komunikacji i przepływu danych między działami oraz promowanie widoczności między działami (źródło). Znane również jako systemy ERP, zasadniczo zapewniają ujednoliconą platformę do zarządzania operacjami organizacji poprzez centralizację i automatyzację procesów biznesowych.

Jednakże, jak podkreślono w raporcie Aberdeen Group, systemy ERP nie są specjalnie dostosowane do zarządzania operacjami magazynowymi. Choć mogą one oferować funkcje zarządzania zapasami, są one zazwyczaj bardziej ograniczone w porównaniu do tych zapewnianych przez dedykowane oprogramowanie WMS. Według tego samego raportu, rozróżnienie to ma kluczowe znaczenie podczas interakcji z dostawcami oprogramowania i oceny konkretnych potrzeb firmy.

Czym charakteryzuje się system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)?

Systemy ERP charakteryzują się zdolnością do centralizacji danych, automatyzacji procesów i zapewniania wglądu w czasie rzeczywistym w całej organizacji. Poprzez ustanowienie scentralizowanej bazy danych, systemy ERP przechowują dane z różnych działów i funkcji, umożliwiając efektywny przepływ informacji i lepszą widoczność między działami.

Dodatkowo, systemy ERP zapewniają płynne działanie i trafne podejmowanie decyzji poprzez automatyzację różnych procesów, w tym:

 • Obciążenia pracą
 • Wprowadzanie danych
 • Zatwierdzanie przepływów pracy
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Usprawnianie procesów biznesowych
 • Jakie są podstawowe moduły systemu ERP?

Podstawowe moduły systemu ERP obejmują finanse, zasoby ludzkie, produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw. Moduł zasobów ludzkich, na przykład, umożliwia skuteczne zarządzanie różnymi aspektami związanymi z pracownikami, takimi jak śledzenie obecności, rejestrowanie zestawu umiejętności, rekrutacja, staż, ocena, wynagrodzenie, rozwój pracowników, administracja list płac i inne. Tymczasem moduł produkcyjny zazwyczaj obejmuje zarządzanie zapasami, kontrolę i zapewnienie jakości, realizację produkcji oraz planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Moduł zarządzania łańcuchem dostaw w systemie ERP jest odpowiedzialny za zarządzanie podstawowymi procesami, w tym:

 • Planowanie
 • zaopatrzenie
 • Produkcja
 • Zarządzanie zapasami
 • Współpraca z dostawcami

Oferuje kompleksową widoczność i optymalizację operacji łańcucha dostaw, zapewniając, że firmy mogą efektywnie zarządzać swoimi zasobami i spełniać wymagania klientów.

Jakie funkcje są unikalne dla WMS w porównaniu do ERP?

Unikalne funkcje WMS w porównaniu z ERP obejmują zaawansowane śledzenie zapasów, optymalizację układu magazynu i zarządzanie pracą. Jako wyspecjalizowany system do operacji magazynowych, WMS zapewnia kompleksową widoczność zapasów w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom monitorowanie poziomów zapasów, zapobieganie brakom zapasów i maksymalizację realizacji zamówień. Co więcej, WMS oferuje funkcje takie jak automatyzacja magazynu oraz zaawansowane planowanie i optymalizacja magazynu, które zazwyczaj nie są dostępne w systemach ERP.

Z drugiej strony, systemy ERP zapewniają bardziej rozbudowany zestaw funkcji, które obejmują różne aspekty działalności biznesowej, takie jak finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie relacjami z klientami. Podczas gdy systemy ERP mogą oferować podstawowe możliwości realizacji zapasów, często brakuje im specjalistycznych funkcji i widoczności zapasów w czasie rzeczywistym zapewnianej przez nowoczesne rozwiązania WMS.

Systemy zarządzania magazynem (WMS)

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) oferuje korzyści, takie jak poprawa wydajności magazynu, zmniejszenie kosztów operacyjnych i lepsza kontrola zapasów, ale może brakować integracji z innymi funkcjami biznesowymi.

W kolejnych sekcjach przeanalizujemy zalety i wady WMS, pomagając w podjęciu decyzji, czy jest to najbardziej odpowiedni wybór dla Twojej firmy.

Zalety systemu WMS

Zatrudniając system WMS do realizacji inwentaryzacji, pracownicy magazynu mogą uzyskać następujące korzyści:

Niezawodne poziomy zapasów w wielu lokalizacjach i kanałach bez poświęcania znacznej ilości czasu.

Wydajna realizacja zamówień, zazwyczaj w ciągu 24 godzin od kliknięcia przez klienta, przy minimalnej liczbie błędów:

 • Dokładne ilości produktów w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie procesów roboczych
 • Przechwytywanie i analizowanie danych
 • Sugerowanie wydajnych tras i metod kompletacji zapasów
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • Ponadto system WMS pozwala firmom

zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej, zapewniając, że zapasy są przechowywane wydajnie i dostępne w razie potrzeby

Poprawić produktywność

Przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie zużycia energii i odpadów generowanych w magazynie.

Wady systemu WMS

Pomimo licznych korzyści, wdrożenie systemu WMS może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak potencjalne trudności z integracją z innymi systemami i ograniczony zakres wykraczający poza operacje magazynowe. Przykładowo, firmy o złożonej infrastrukturze IT mogą napotkać wyzwania podczas integracji WMS z istniejącymi systemami, takimi jak ERP, co skutkuje zwiększonym wysiłkiem związanym z wprowadzaniem i utrzymywaniem danych w dwóch różnych systemach oraz komplikuje generowanie kompleksowych raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Ponadto, ponieważ WMS koncentruje się głównie na operacjach magazynowych, może nie zapewniać kompleksowej funkcjonalności dla innych obszarów łańcucha dostaw, co prowadzi do braku informacji w czasie rzeczywistym, ograniczonej integracji z innymi systemami i potencjalnej nieefektywności w ogólnych operacjach.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oferuje korzyści, takie jak usprawnienie procesów biznesowych, lepsze podejmowanie decyzji i lepsza współpraca, ale może nie zapewniać dogłębnych możliwości zarządzania magazynem.

W kolejnych sekcjach zagłębimy się w zalety i wady ERP, aby pomóc w ocenie jego przydatności dla Twojej firmy.

Zalety ERP

 • Systemy ERP oferują szereg korzyści, w tym
 • Centralizacja zarządzania danymi
 • Automatyzacja procesów biznesowych
 • Usprawnienie obsługi klienta
 • Integracja różnych funkcji biznesowych, takich jak finanse, zasoby ludzkie i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Umożliwienie płynnej komunikacji i przepływu danych między działami
 • Promowanie widoczności między działami
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji

Ponadto systemy ERP mogą poprawić wydajność operacji biznesowych poprzez automatyzację podstawowych procesów, takich jak

 • Zarządzanie pracownikami
 • dystrybucja
 • Inwentaryzacja
 • Działania finansowe

Skutkuje to obniżeniem kosztów operacyjnych i poprawą jakości produktów.

Co więcej, zautomatyzowane systemy ERP oferują lepszą widoczność i przejrzystość wszystkich przepływów pracy w firmie, co prowadzi do mniejszych kłopotów i większej dokładności.

Wady systemów ERP

Systemy ERP oferują wiele zalet, ale mają też pewne wady, takie jak wysokie koszty wdrożenia, potencjalna złożoność i ograniczone funkcje specyficzne dla magazynu. Koszt wdrożenia systemu ERP może wahać się od 175 000 USD do 10 milionów USD, w zależności od wielkości organizacji i złożoności systemu. Ponadto proces wdrożenia może trwać miesiące, a nawet lata, potencjalnie zakłócając działalność biznesową w okresie przejściowym.

Co więcej, systemy ERP mogą nie zapewniać takiego samego poziomu wyspecjalizowanej funkcjonalności dla operacji magazynowych, jak dedykowane rozwiązanie WMS. W rezultacie firmy, które priorytetowo traktują zarządzanie magazynem i wymagają zaawansowanego śledzenia zapasów, optymalizacji układu magazynu i zarządzania pracą, mogą uznać, że samodzielny system WMS jest bardziej odpowiednią opcją.

FAQ

W tej sekcji odpowiemy na kilka często zadawanych pytań dotyczących systemów WMS i ERP, oferując dodatkowe informacje i rozwiewając wszelkie utrzymujące się wątpliwości.

Czy WMS jest podzbiorem ERP?

WMS może być podzbiorem ERP, ale może również działać niezależnie lub jako samodzielny system. W typowej konfiguracji biznesowej WMS i ERP są zintegrowane razem, przy czym WMS odpowiada za zarządzanie i optymalizację operacji magazynowych, a ERP obsługuje szersze procesy biznesowe w różnych działach.

WMS może jednak funkcjonować niezależnie od ERP, oferując wyspecjalizowane funkcje przeznaczone wyłącznie do obsługi łańcucha dostaw, zapasów i procesów logistycznych.

Czy WMS może działać niezależnie od ERP?

Tak, WMS może działać niezależnie od ERP, zapewniając firmom ukierunkowane rozwiązanie do zarządzania operacjami magazynowymi, takimi jak śledzenie zapasów, optymalizacja przechowywania i realizacja zamówień.

Integracja WMS i oprogramowania ERP może jednak oferować dodatkowe korzyści, takie jak płynny przepływ danych i koordynacja między operacjami magazynowymi a innymi funkcjami biznesowymi.

Jak wygląda czas wdrożenia systemu WMS w porównaniu z systemem ERP?

Czas wdrożenia systemu WMS jest zazwyczaj krótszy niż ERP ze względu na jego węższe ukierunkowanie na operacje magazynowe. Średni czas wdrożenia systemu WMS w średniej wielkości firmie wynosi zwykle około 6-8 miesięcy, podczas gdy wdrożenie systemu ERP może trwać znacznie dłużej, w zależności od wielkości organizacji i złożoności systemu.

Który system, WMS czy ERP, wymaga zazwyczaj większych inwestycji?

Systemy ERP zazwyczaj wymagają większych inwestycji ze względu na ich kompleksowy charakter i szerszy zakres. Koszt wdrożenia systemu ERP może wahać się od 175 000 do 10 milionów dolarów, w zależności od wielkości organizacji i złożoności systemu.

Z kolei koszt wdrożenia systemu WMS może zależeć od dostawcy, wielkości organizacji i konkretnego przypadku użycia.

W jaki sposób dane przepływają między systemami WMS i ERP, gdy są one zintegrowane?

Dane przepływają między systemami WMS i ERP poprzez integrację, umożliwiając aktualizacje w czasie rzeczywistym i płynną komunikację między systemami. Integracja ta zapewnia synchronizację wszystkich danych i zapewnia jedno źródło prawdy, umożliwiając płynną wymianę danych i dostęp do aktualnych informacji. Zazwyczaj następujące dane są wymieniane między systemami WMS i ERP:

 • Dane dotyczące zapasów
 • Dane zamówień
 • Dane klientów
 • Dane dotyczące wysyłki i odbioru
 • Dane finansowe

W jakich scenariuszach korzystniejsze dla firmy jest priorytetowe wdrożenie systemu WMS zamiast ERP?

Firmy ze złożonymi operacjami magazynowymi lub wysokim obrotem zapasów mogą odnieść większe korzyści z priorytetowego wdrożenia systemu WMS niż ERP. WMS oferuje specjalistyczne funkcje dostosowane do zarządzania magazynem, takie jak zaawansowane śledzenie zapasów, optymalizacja układu magazynu i zarządzanie pracą, które zazwyczaj nie są dostępne w systemach ERP.

System WMS, koncentrując się na specyficznych wymaganiach operacji magazynowych, może pomóc firmom w optymalizacji ich procesów, zwiększając wydajność i dokładność.

Jak skalowalność systemu WMS ma się do skalowalności systemu ERP w rozwijających się firmach?

Zarówno WMS, jak i ERP mogą być skalowalne, ale ERP może oferować bardziej kompleksowe wsparcie rozwoju ze względu na szerszy zakres. Systemy ERP mogą zaspokoić rosnące potrzeby biznesowe w różnych obszarach, takich jak:

 • Finanse
 • Zasoby ludzkie
 • Relacje z klientami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Z drugiej strony, systemy WMS koncentrują się głównie na operacjach magazynowych i mogą nie zapewniać kompleksowej funkcjonalności dla innych obszarów łańcucha dostaw.

Jak technologie chmurowe wpłynęły na wskaźniki adopcji systemów WMS i ERP?

Technologie chmurowe sprawiły, że systemy WMS i ERP stały się bardziej dostępne, opłacalne i skalowalne, co doprowadziło do wzrostu wskaźników adopcji. Systemy oparte na chmurze oferują liczne korzyści, takie jak szybkie wdrażanie, lepsze cyberbezpieczeństwo i możliwość łatwego skalowania wraz z rozwojem firmy. W rezultacie firmy różnej wielkości korzystają z opartych na chmurze systemów WMS i ERP, aby usprawnić swoje operacje i poprawić wydajność.

Jakie są konsekwencje integracji WMS z ERP dla bezpieczeństwa?

Implikacje integracji WMS z ERP dla bezpieczeństwa obejmują potencjalne naruszenia danych i potrzebę solidnych środków cyberbezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczną integrację, firmy muszą wdrożyć szyfrowanie i maskowanie danych, edukować pracowników w zakresie najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa, ustanowić solidną kontrolę dostępu, często aktualizować i łatać oprogramowanie oraz przeprowadzać regularne audyty bezpieczeństwa.

Podejmując te środki ostrożności, organizacje mogą ograniczyć ryzyko naruszenia danych i chronić poufne informacje podczas integracji WMS z ERP.

Czy istnieją branżowe wersje systemów WMS i ERP oraz czym różnią się ich funkcje?

Tak, istnieją branżowe wersje WMS i ERP, z funkcjami dostosowanymi do unikalnych potrzeb różnych sektorów. Na przykład sektory produkcji, żywności i napojów, zdrowia i farmacji, handlu detalicznego i towarów konsumpcyjnych, dystrybucji hurtowej i logistyki zewnętrznej (3PL) mają systemy WMS zaprojektowane specjalnie dla ich potrzeb. Podobnie dostępne są branżowe wersje systemów ERP, spełniające specyficzne wymagania sektorów takich jak produkcja, dystrybucja, opieka zdrowotna i budownictwo.

Te wyspecjalizowane systemy oferują dostosowane funkcje i funkcjonalności, aby sprostać unikalnym wyzwaniom i wymaganiom każdej branży.

W jaki sposób systemy WMS i ERP wspierają zrównoważony rozwój i ekologiczne inicjatywy w firmach?

Systemy WMS i ERP mogą wspierać zrównoważony rozwój i inicjatywy ekologiczne poprzez efektywne zarządzanie zasobami, redukcję odpadów i optymalizację zużycia energii. Systemy te mogą pomóc firmom w zmniejszeniu ich śladu środowiskowego i promowaniu zrównoważonych praktyk poprzez usprawnienie procesów łańcucha dostaw i optymalizację zarządzania zasobami.

Ponadto systemy WMS i ERP mogą usprawnić śledzenie zapasów i identyfikowalność, co może przyczynić się do zrównoważonych praktyk w operacjach magazynowych.

Jaki jest wpływ analityki w czasie rzeczywistym, gdy WMS jest zintegrowany z ERP?

Analityka w czasie rzeczywistym w zintegrowanych systemach WMS i ERP umożliwia lepsze podejmowanie decyzji, poprawę wydajności i lepszą widoczność w całej organizacji. Systemy WMS mogą zwiększyć wydajność zarządzania i śledzenia zapasów poprzez optymalizację ich ruchu i lokalizacji w magazynie, dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym i raportowaniu danych.

Dodatkowo, integracja możliwości analitycznych w czasie rzeczywistym z systemami ERP oferuje szereg korzyści, w tym:

 • Uzyskanie cennych informacji biznesowych
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności
 • Podejmowanie decyzji opartych na danych
 • Poprawa ogólnej wydajności operacyjnej

Podsumowanie

Podsumowując, zrozumienie różnic między systemami zarządzania magazynem (WMS) a planowaniem zasobów przedsiębiorstwa (ERP) ma kluczowe znaczenie dla firm, które chcą zoptymalizować swoje operacje i napędzać wzrost. Podczas gdy WMS oferuje wyspecjalizowane funkcje do efektywnego zarządzania magazynem, ERP zapewnia kompleksowe rozwiązanie do integracji i automatyzacji różnych funkcji biznesowych. Starannie oceniając konkretne potrzeby swojej firmy i biorąc pod uwagę takie czynniki, jak budżet, skalowalność i wymagania dotyczące integracji, możesz podjąć świadomą decyzję, czy wdrożyć system WMS, ERP, czy też połączenie obu, aby ustawić swoją organizację na ścieżce do sukcesu.

Często zadawane pytania

Czy system WMS jest uważany za ERP?

Nie, system WMS nie jest uważany za system ERP. Mimo że oba systemy zapewniają podobne możliwości, są one oddzielnymi aplikacjami i mają różne funkcje, które odróżniają je od siebie.

W jaki sposób ERP i WMS współpracują ze sobą?

Integracja ERP z oprogramowaniem WMS zapewnia jedno źródło prawdy, synchronizując wszystkie dane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić stały dostęp do aktualnych informacji.

Jaka jest różnica między WMS a MRP?

MRP bierze pod uwagę czynniki planowania, takie jak harmonogramowanie i pojemność przy określaniu zapotrzebowania na surowce, podczas gdy WMS koncentruje się głównie na zarządzaniu gotowymi produktami w magazynie.

Czy WMS może działać niezależnie od ERP?

Tak, WMS może działać niezależnie od ERP, umożliwiając firmom korzystanie z rozwiązania specjalnie dostosowanego do zarządzania operacjami magazynowymi.

Który system, WMS czy ERP, wymaga zazwyczaj większych inwestycji?

Systemy ERP zazwyczaj wymagają większych inwestycji niż systemy WMS, ponieważ oferują bardziej kompleksowe pokrycie funkcji organizacji.

Może Ci się spodobać

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o tym, jak wspólnie zrealizować Twój pomysł.