5 najlepszych systemów zarządzania magazynem (WMS)

Czy wiesz, że wydajny system zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie zaprojektowane w celu optymalizacji operacji magazynowych, zarządzania zapasami i realizacji zamówień? Zgodnie z definicją Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), WMS jest kluczowym narzędziem dla firm, które chcą usprawnić swoje operacje magazynowe i pozostać konkurencyjnymi na rynku.

Systemy WMS, określane również jako systemy kontroli magazynu lub systemy zarządzania zapasami, oferują takie funkcje, jak widoczność zapasów w czasie rzeczywistym, zoptymalizowane procesy, obniżone koszty i zwiększone zadowolenie klientów. Jeśli więc jesteś gotowy zrewolucjonizować swoje operacje magazynowe i wyprzedzić konkurencję, nadszedł czas, aby zagłębić się w świat systemów zarządzania magazynem (WMS), ich kluczowych funkcji, typów, korzyści i najlepszych dostawców oprogramowania na rynku.

Definicja systemów zarządzania magazynem (WMS)

Warehouse Management Systems (WMS) to aplikacja zaprojektowana w celu optymalizacji operacji magazynowych i powiązanych transakcji. Znany również jako systemy kontroli magazynu lub systemy zarządzania zapasami, WMS zarządza procesami takimi jak przechowywanie, przemieszczanie i księgowanie materiałów. Zapewnia płynny przepływ od nabycia surowców do dostawy gotowych produktów, utrzymując w ten sposób wydajny łańcuch dostaw.

Integracja systemu WMS z innymi systemami, takimi jak ERP, TMS i systemy zarządzania zapasami, może zapewnić dodatkowe korzyści dla dystrybutorów detalicznych i hurtowych, ostatecznie optymalizując ich operacje łańcucha dostaw. Niektóre z korzyści płynących z integracji systemu WMS z innymi systemami obejmują:

 • Usprawniony przepływ danych i lepsza widoczność w różnych systemach
 • Większa dokładność i wydajność w realizacji zamówień i zarządzaniu zapasami
 • Lepsza obsługa klienta dzięki śledzeniu i powiadomieniom w czasie rzeczywistym
 • Lepsze podejmowanie decyzji dzięki dostępowi do kompleksowych danych i analiz

Oparty na chmurze system WMS, taki jak system zarządzania magazynem Softeon, pozwala na szybkie wdrożenie i szybki zwrot z inwestycji, umożliwiając organizacjom szybkie wykorzystanie jego możliwości, jak twierdzi Softeon, wiodący dostawca rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw.

Jakie są kluczowe cechy systemu zarządzania magazynem?

Podstawowe cechy WMS, zdefiniowane przez Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), obejmują:

 • Śledzenie zapasów: Dzięki temu firmy mogą dokładnie wiedzieć, gdzie w danym momencie znajdują się ich towary. Według ankiety przeprowadzonej w 2020 r. przez Wasp Barcode Technologies, 43% małych firm albo nie śledzi zapasów, albo korzysta z metody ręcznej.
 • Projekt magazynu: Dobrze zaprojektowany magazyn może znacząco poprawić wydajność. Badanie przeprowadzone przez Georgia Institute of Technology wykazało, że strategiczne zaprojektowanie magazynu może obniżyć koszty operacyjne nawet o 25%.
 • Przyjmowanie i odkładanie: Obejmuje to przyjmowanie dostaw i przechowywanie ich we właściwym miejscu. Raport firmy Zebra Technologies z 2018 r. wykazał, że 77% magazynów planuje zainwestować w technologię przyjmowania i odkładania do 2020 r.
 • Pick-and-pack: Jest to proces zbierania produktów z magazynu w celu realizacji zamówień. Według raportu Honeywell z 2019 r. firmy mogą zmniejszyć liczbę błędów związanych z kompletacją i pakowaniem nawet o 70%, wdrażając system WMS.
 • Wysyłka: Obejmuje to przygotowanie produktów do wysyłki i koordynację ich dostawy. Raport Statista z 2020 r. wykazał, że 89% firm bierze pod uwagę wydajność wysyłki przy ocenie swojego ogólnego sukcesu.
 • Raportowanie: Pozwala to firmom analizować swoje wyniki i podejmować decyzje oparte na danych.

Co stanowi podstawową funkcjonalność systemu WMS?

Podstawowe funkcje systemu WMS obejmują zarządzanie zapasami, realizację zamówień i optymalizację magazynu. System WMS jest odpowiedzialny za przechwytywanie danych o zapasach z czytników kodów kreskowych i tagów RFID, aktualizowanie modułu zarządzania zapasami w systemie ERP o najnowsze informacje oraz zapewnianie kontroli nad zapasami. Zapewniając widoczność zapasów w czasie rzeczywistym, koordynując wszystkie operacje magazynowe i utrzymując kontrolę nad poziomami zapasów, system WMS pomaga zmniejszyć rozbieżności między zarejestrowanymi a rzeczywistymi poziomami zapasów, co skutkuje większą dokładnością w zarządzaniu zapasami.

Zatrudnienie systemu WMS pozwala firmom na:

 • Zwiększ dokładność inwentaryzacji
 • Minimalizacja kosztów
 • Zwiększenie wydajności
 • Lepsze zarządzanie operacjami magazynowymi
 • Optymalizacja łańcucha dostaw
 • Poprawa obsługi klienta.

Jakie są rodzaje systemów WMS?

Systemy WMS można podzielić na trzy główne kategorie:

 1. Systemy autonomiczne: Są to wyspecjalizowane rozwiązania programowe zaprojektowane specjalnie do zarządzania magazynem. Według firmy Gartner, systemy autonomiczne nadal stanowią znaczną część rynku WMS ze względu na ich solidną funkcjonalność i elastyczność.
 2. Moduły ERP: Są to zintegrowane komponenty większych systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Według raportu Panorama Consulting Solutions z 2020 roku, prawie 81% organizacji korzysta z rozwiązań ERP, z których wiele zawiera moduł WMS.
 3. Moduły łańcucha dostaw: Są to zintegrowane komponenty większych systemów zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Według badania przeprowadzonego przez MHI i Deloitte, 57% respondentów korzysta obecnie z oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw, a kolejne 22% planuje to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Każdy typ systemu WMS został zaprojektowany tak, aby zaspokoić specyficzne potrzeby firm, oferując takie funkcje, jak przyjmowanie, odkładanie, kompletacja, pakowanie, wysyłka i inne podstawowe funkcje operacji magazynowych.

Ile rodzajów rozwiązań WMS istnieje na rynku?

Na rynku dostępne są trzy podstawowe rozwiązania WMS: samodzielny system WMS, oparty na chmurze system WMS i moduł WMS łańcucha dostaw. Rozwiązania te są przeznaczone dla różnych branż, w tym produkcji, logistyki zewnętrznej (3PL), handlu detalicznego, handlu elektronicznego i dystrybucji, z których każda wymaga różnych funkcjonalności i funkcji od oprogramowania WMS.

Jaki jest najpopularniejszy system WMS?

Według raportu firmy Gartner, samodzielny system WMS jest najczęściej używanym typem systemu zarządzania magazynem. Ten typ systemu jest specjalnie zaprojektowany do zarządzania magazynem, oferując kluczowe funkcje, takie jak:

 • Zarządzanie zapasami
 • Operacje magazynowe
 • Skanowanie kodów kreskowych
 • Szczelinowanie
 • Putaway
 • Wybieranie
 • Pakowanie

Jednak samodzielny system WMS zazwyczaj nie obejmuje dodatkowych operacji łańcucha dostaw.

Samodzielne systemy WMS są wysoce konfigurowalne, co czyni je popularnym wyborem wśród firm. Mogą być zintegrowane z innymi systemami lub używane niezależnie, w zależności od konkretnych potrzeb firmy.

Dlaczego magazyny potrzebują WMS?

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) w magazynie pomaga usprawnić operacje, zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty. Bez systemu WMS magazyny mogą napotkać takie problemy jak:

 • Nieefektywność
 • Błędy ludzkie
 • Nieodpowiednia dokładność inwentaryzacji
 • Opóźnienia w realizacji zamówień

Zapewniając widoczność zapasów w czasie rzeczywistym, koordynując wszystkie operacje magazynowe i zapewniając kontrolę nad zapasami, system WMS może znacznie poprawić zarządzanie magazynem i wydajność łańcucha dostaw.

Co więcej, WMS może integrować się z innymi systemami łańcucha dostaw, takimi jak ERP, TMS i systemy zarządzania zapasami, aby zapewnić dodatkowe korzyści dla dystrybutorów detalicznych i hurtowych. Integracja ta pozwala firmom zoptymalizować operacje łańcucha dostaw, lepiej zarządzać zapasami i ostatecznie zadowolić klientów.

Czy system zarządzania magazynem jest niezbędny w nowoczesnych magazynach?

Aby nowoczesne magazyny zachowały swoją konkurencyjność i spełniały wymagania klientów, system WMS jest niezbędny. Wdrożenie systemu WMS może umożliwić firmom

 • Poprawa dokładności inwentaryzacji
 • Obniżenie kosztów
 • Zwiększenie wydajności
 • Lepsze zarządzanie operacjami magazynowymi
 • Optymalizacja łańcucha dostaw
 • Lepsza obsługa klienta

Co więcej, wybierając system WMS, firmy muszą wziąć pod uwagę takie czynniki, jak skalowalność, możliwości integracji i funkcje specyficzne dla branży. Oceniając te czynniki, firmy mogą wybrać najbardziej odpowiedni system WMS dla swoich unikalnych wymagań i zapewnić optymalne zarządzanie magazynem i wydajność łańcucha dostaw.

Jakie korzyści odnoszą firmy dzięki systemowi WMS?

Korzystanie z WMS może skutkować:

 • Zwiększona dokładność inwentaryzacji
 • Redukcja kosztów
 • Zwiększona wydajność
 • Lepsze zarządzanie operacjami magazynowymi
 • Optymalizacja łańcucha dostaw
 • Lepsza obsługa klienta
 • Lepsza widoczność zapasów
 • Zoptymalizowane operacje i procesy
 • Oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu ilości odpadów i błędów
 • Zadowoleni klienci

Oto niektóre z zalet korzystania z systemu WMS do śledzenia zapasów i ich kontroli.

Integracja systemu WMS z innymi systemami, takimi jak ERP, TMS i systemy zarządzania zapasami, może zapewnić dodatkowe korzyści dla dystrybutorów detalicznych i hurtowych. Taka integracja pozwala firmom zoptymalizować operacje łańcucha dostaw, lepiej zarządzać zapasami i ostatecznie zadowolić klientów.

W jaki sposób firmy zajmujące się handlem elektronicznym korzystają z WMS?

WMS oferuje korzyści dla firm e-commerce w postaci:

 • Usprawniona realizacja zamówień
 • Zarządzanie zapasami
 • Większa dokładność i widoczność zapasów
 • Integracja z platformami handlu elektronicznego w celu aktualizacji stanów magazynowych
 • Usprawnione przetwarzanie zamówień
 • Optymalizacja obsługi elementów o wysokim priorytecie
 • Widoczność zapasów w czasie rzeczywistym
 • Wielokanałowe raportowanie dostępności zapasów

Co więcej, firmy takie jak:

 • ShipHero
 • Krawędź
 • ShipBob
 • WooCommerce
 • Magento

wszystkie doświadczyły pozytywnych rezultatów korzystania z WMS. Wdrażając system WMS, firmy e-commerce mogą nie tylko zoptymalizować swoje procesy magazynowe, ale także poprawić obsługę i zadowolenie klientów.

Jakie kwestie powinny być brane pod uwagę przez firmy przy wyborze systemu WMS?

W procesie wyboru systemu WMS firmy powinny ocenić takie czynniki jak

 • Skalowalność: niezbędna do spełnienia zmieniających się wymagań rozwijającej się firmy.
 • Możliwości integracji: zapewniają płynną wymianę danych i informacji w czasie rzeczywistym między systemem WMS a innymi systemami.
 • Funkcje specyficzne dla branży: zapewniają dostosowane funkcje, które najlepiej odpowiadają unikalnym potrzebom firmy.

Ponadto firmy powinny rozważyć dostępne modele wdrażania oprogramowania WMS, takie jak rozwiązania lokalne lub oparte na chmurze. Każdy model wdrożenia ma swoje zalety i wady, a dla firm kluczowe znaczenie ma dokładna ocena dostępnych opcji w oparciu o takie czynniki, jak modele cenowe, wymagania sprzętowe i potrzeby w zakresie wsparcia.

5 najlepszych dostawców oprogramowania WMS

W środowisku WMS niektórzy dostawcy oprogramowania wyróżniają się jako najlepsi w branży. Tych 5 najlepszych dostawców oprogramowania WMS obejmuje:

 1. Desmart
 2. Körber
 3. Microsoft Dynamics 365 Business Central
 4. Acumatica
 5. Epicor ERP

Każdy z tych dostawców oferuje unikalny zestaw funkcji i możliwości, zaspokajając potrzeby firm różnej wielkości i z różnych branż. Każdy z nich zostanie przeanalizowany bardziej szczegółowo.

1. Najlepsze niestandardowe oprogramowanie WMS: Desmart

Desmart oferuje dedykowany system oprogramowania WMS dostosowanego do konkretnych potrzeb firmy. Dzięki przyjaznej dla użytkownika i intuicyjnej konstrukcji, Desmart jest w stanie zintegrować się z innymi systemami i aplikacjami, co czyni go idealnym wyborem dla firm, które wymagają niestandardowego rozwiązania WMS.

Jest to skalowalny, stabilny i bezpieczny WMS dla sklepu internetowego zarządzającego własnymi magazynami lub dla organizacji o podobnej strukturze.

Umów się na demo -> https://desmart.com/#contact-form

2. Najlepszy dla systemu autonomicznego: Körber

Körber to najlepszy samodzielny system WMS, oferujący kompleksowe rozwiązania, które mogą sprostać wymaganiom konsumentów i wyzwaniom logistycznym. Jego funkcje obejmują:

 • Oparta na chmurze infrastruktura zapewniająca skalowalność i elastyczność
 • Ujednolicone rozwiązanie integrujące różne technologie w całym magazynie
 • Pojazdy sterowane automatycznie (AGV) do wydajnego przemieszczania towarów
 • Systemy kompletacji głosowej zwiększające dokładność i produktywność

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i konfigurowalnym funkcjom, Körber stał się najlepszym wyborem dla firm poszukujących samodzielnego rozwiązania WMS.

3. Najlepszy dla modułu ERP: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje moduł WMS w ramach swojego rozwiązania ERP, zapewniając możliwości zarządzania magazynem dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i detalicznych. Moduł WMS integruje się z innymi aplikacjami i systemami Dynamics 365 za pomocą interfejsów API, usprawniając procesy magazynowe i poprawiając zarządzanie zapasami.

Moduł WMS Microsoft Dynamics 365 Business Central spotkał się z pozytywnymi recenzjami, a wielu użytkowników uznało interfejs za przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze.

4. Najlepsze rozwiązanie chmurowe: Acumatica

Acumatica zapewnia wydajny i elastyczny system WMS oparty na chmurze, który może usprawnić procesy biznesowe i zwiększyć dokładność. Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w poziomy zapasów, lokalizacje i ruchy, Acumatica umożliwia firmom skuteczne śledzenie zapasów. Co więcej, system WMS można łatwo dostosować i skalować, aby spełniał zmieniające się wymagania rozwijającej się firmy.

Zapewniając szereg funkcji, takich jak usprawnione kompletowanie, odbieranie i odkładanie zapasów, oparty na chmurze system WMS Acumatica jest doskonałym wyborem dla firm poszukujących skalowalnego i łatwego do wdrożenia rozwiązania.

5. Najlepszy moduł łańcucha dostaw: Epicor ERP

Epicor ERP oferuje moduł WMS jako część pakietu do zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji, które można dostosować do wymagań firmy, Epicor ERP został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Jest w stanie integrować się z innymi systemami i aplikacjami, zapewniając ujednolicone rozwiązanie, które integruje różne technologie w całym magazynie, takie jak zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV) i systemy kompletacji głosowej.

Moduł WMS Epicor ERP to idealny wybór dla firm poszukujących solidnego i wszechstronnego rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw.

Kto stworzył WMS?

Powstanie systemu WMS miało na celu optymalizację operacji magazynowych i zwiększenie wydajności łańcucha dostaw. Głównymi wyzwaniami, które doprowadziły do rozwoju WMS były:

 • Niedokładne informacje o stanie magazynowym
 • Nieefektywne wykorzystanie przestrzeni
 • Nieodpowiednie zarządzanie pracą
 • Podstawowe procesy
 • Wymagania sezonowe

J.C. Penney, firma zajmująca się sprzedażą detaliczną odzieży, jako pierwsza wdrożyła system WMS.

Od momentu powstania, systemy zarządzania magazynem (WMS) przeszły znaczący rozwój. Pierwsza generacja systemów WMS została opracowana w latach 70. wraz z pojawieniem się komputerów i komputerów mainframe. Te wczesne aplikacje zostały zbudowane na scentralizowanych systemach opartych na komputerach mainframe z charakterystycznym interfejsem użytkownika. Od tego czasu WMS przeszedł od tradycyjnych, ręcznych procesów do bardziej zaawansowanych i wyrafinowanych systemów.

W 1975 roku wprowadzono system WMS czasu rzeczywistego, rewolucjonizując zarządzanie zapasami magazynowymi. Potrzeby magazynów i operacji logistycznych wciąż ewoluują, podobnie jak systemy WMS.

Jakie są 3 najczęściej używane systemy kompletacji w magazynie?

Kompletacja falowa, kompletacja strefowa i kompletacja wsadowa to trzy najczęściej stosowane systemy kompletacji w magazynach. Kompletacja falowa to strategia realizacji zamówień, która polega na grupowaniu zamówień w oparciu o podobne kryteria i kompletowaniu ich falami. Jest to popularny wybór ze względu na możliwość dostosowania harmonogramów kompletacji zamówień do innych procesów magazynowych, co prowadzi do zwiększenia wydajności i produktywności.

Z drugiej strony, kompletacja strefowa polega na podzieleniu magazynu na odrębne sekcje lub strefy, przy czym każda strefa jest przypisana do indywidualnego pracownika kompletującego zamówienia. Takie podejście ułatwia wydajną i zorganizowaną kompletację, ponieważ każdy pracownik kompletujący jest odpowiedzialny za produkty w wyznaczonej strefie, skracając w ten sposób czas podróży i zwiększając produktywność. Efektywne zarządzanie placem może dodatkowo usprawnić ten proces poprzez optymalizację przepływu towarów do i z magazynu.

Wreszcie, kompletacja wsadowa obejmuje kompletację wielu zamówień jednocześnie w jednym przejściu przez magazyn. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla firm z dużą liczbą małych zamówień, ponieważ skraca czas podróży między kompletacjami i zwiększa ogólną wydajność kompletacji zamówień.

Jakie jest sześć kluczowych elementów WMS?

WMS składa się z sześciu kluczowych elementów:

 1. Zarządzanie zapasami
 2. Projekt magazynu
 3. Odbiór i odkładanie
 4. Pick-and-pack
 5. Wysyłka
 6. Raportowanie

Elementy te współpracują ze sobą, aby zapewnić firmom kompleksowe rozwiązanie do zarządzania operacjami magazynowymi. Optymalizując każdy z tych elementów, firmy mogą osiągnąć większą wydajność, dokładność i oszczędność kosztów w zarządzaniu magazynem i łańcuchem dostaw.

Na przykład system zarządzania magazynem (WMS) obejmuje różne procesy i funkcje, które przyczyniają się do ogólnej efektywności operacji w magazynie lub centrum dystrybucji. Obejmują one:

 1. Zarządzanie zapasami: Zapewnia dokładne śledzenie i kontrolę poziomu zapasów.
 2. Projektowanie magazynów: Koncentruje się na stworzeniu optymalnego układu do przechowywania i przemieszczania towarów w magazynie.
 3. Procesy przyjmowania i odkładania: Obejmują przyjmowanie i sprawdzanie przychodzących przesyłek, weryfikację ilości i jakości otrzymanych produktów oraz aktualizację dokumentacji inwentaryzacyjnej.
 4. Pick-and-pack: Obejmuje wybieranie produktów z zapasów i pakowanie ich do wysyłki.
 5. Wysyłka: Obejmuje przygotowanie produktów do wysyłki i koordynację ich dostawy.
 6. Raportowanie: Obejmuje generowanie raportów dotyczących różnych aspektów operacji magazynowych, takich jak poziomy zapasów, realizacja zamówień i produktywność.

Wdrażając system WMS i skutecznie zarządzając tymi procesami, firmy mogą zapewnić płynność operacji magazynowych i zwiększoną satysfakcję pracowników, dostawców i klientów.

Czy system WMS może integrować się z innymi systemami łańcucha dostaw?

Rzeczywiście, system WMS może integrować się z innymi systemami łańcucha dostaw, takimi jak ERP, systemy zarządzania transportem i systemy zarządzania zapasami. Integracja WMS z innymi systemami zapewnia płynną wymianę danych i informacji w czasie rzeczywistym między WMS a innymi systemami łańcucha dostaw, zapewniając kompleksowy przegląd operacji magazynowych i procesów biznesowych.

Ta płynna integracja może przynieść znaczne korzyści firmom, optymalizując operacje łańcucha dostaw, lepiej zarządzając zapasami i ostatecznie zadowalając klientów.

Jakie są implikacje i względy bezpieczeństwa w systemie WMS?

Ochrona danych, kontrola dostępu i integralność systemu mają kluczowe znaczenie dla optymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania z WMS. Ochrona danych w systemie WMS obejmuje zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub zniszczeniem. Można to osiągnąć poprzez szyfrowanie, uwierzytelnianie i kontrolę dostępu. Kontrola dostępu w WMS obejmuje regulację tego, kto ma dostęp do systemu i jakie operacje może wykonywać. Można to osiągnąć poprzez uwierzytelnianie, autoryzację i role użytkowników.

Integralność systemu WMS polega na zapewnieniu, że system jest bezpieczny i sprawny. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie regularnych aktualizacji systemu, zapór ogniowych i innych środków bezpieczeństwa. Starannie rozważając te implikacje dla bezpieczeństwa i podejmując niezbędne środki ostrożności, firmy mogą zapewnić, że ich system WMS pozostanie bezpieczny i niezawodny, chroniąc cenne dane dotyczące zapasów i magazynu.

W jaki sposób sztuczna inteligencja usprawnia nowoczesne systemy zarządzania magazynem?

Sztuczna inteligencja (AI) przekształca nowoczesne systemy zarządzania magazynem (WMS) poprzez automatyzację i optymalizację różnych procesów systemowych. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do:

 • Monitorowanie i ocena ryzyka
 • Automatyzacja i optymalizacja operacji magazynowych
 • Obniżenie kosztów pracy
 • Poprawa jakości dostaw i obsługi klienta
 • Stwórz bezpieczniejsze miejsce pracy

Wykorzystując sztuczną inteligencję, firmy mogą zwiększyć swoje możliwości zarządzania magazynem, poprawić wydajność i ostatecznie pozostać konkurencyjnymi na stale ewoluującym rynku.

Sztuczna inteligencja optymalizuje operacje magazynowe w systemie WMS na kilka sposobów, w tym:

 • Optymalizacja zapasów
 • Poprawa wydajności
 • Optymalizacja logistyki
 • Prognozowanie popytu
 • Automatyzacja procesów

Optymalizacje te zwiększają wydajność, dokładność i produktywność, umożliwiając firmom lepsze zarządzanie operacjami magazynowymi i łańcuchem dostaw. Ponieważ sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę w WMS, firmy mogą spodziewać się jeszcze bardziej znaczących ulepszeń w nadchodzących latach.

Które główne firmy i systemy oprogramowania wykorzystują WMS?

SAP, Amazon, Oracle i Microsoft to tylko niektóre z największych firm i systemów oprogramowania, które wykorzystują WMS. Firmy te dostrzegają wartość wdrożenia systemu WMS w celu optymalizacji operacji magazynowych i zarządzania łańcuchem dostaw. Wykorzystując możliwości WMS, firmy te mogą poprawić dokładność zapasów, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność, co ostatecznie prowadzi do lepszej obsługi i zadowolenia klientów.

Czy SAP jest systemem WMS?

SAP oferuje moduł WMS w ramach swojego rozwiązania ERP, zapewniając możliwości zarządzania magazynem dla szerokiego zakresu branż. Moduł WMS integruje się z rozwiązaniem SAP ERP, aby ułatwić połączenie operacji magazynowych z innymi obszarami działalności, zapewniając, że poziomy zapasów w rozwiązaniu ERP do zarządzania zapasami są zgodne z zapasami magazynowymi w systemie WMS.

Korzystając z systemu WMS firmy SAP, firmy mogą doświadczyć szeregu korzyści, w tym

 • Ulepszona rejestracja i dokładność danych
 • Niższe koszty dystrybucji
 • Zwiększona satysfakcja klientów
 • Zminimalizowana ilość odpadów
 • Lepsza widoczność zapasów

Czy Amazon korzysta z WMS?

Amazon korzysta z niestandardowego systemu WMS do zarządzania swoimi rozległymi operacjami magazynowymi. Znany jako Amazon Fulfillment Technologies (AFT), system ten jest odpowiedzialny za budowę i utrzymanie systemów zarządzania magazynem firmy, w tym usług zarządzania zapasami.

Wykorzystując swój niestandardowy system WMS, Amazon jest w stanie:

 • Optymalizacja operacji magazynowych
 • Lepszy wgląd w stan zapasów
 • Automatyzacja zadań
 • Skutkuje to szybszą realizacją zamówień i lepszym zarządzaniem pracą.

Czy WMS jest systemem ERP?

WMS może być częścią systemu ERP, w zależności od dostawcy oprogramowania. Niektóre systemy ERP zawierają moduł WMS, zapewniając możliwości zarządzania magazynem dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i detalicznych.

Integrując system WMS z systemem ERP, firmy mogą osiągnąć następujące korzyści:

 • Kompleksowy przegląd operacji magazynowych i procesów biznesowych
 • Optymalizacja operacji łańcucha dostaw
 • Lepsze zarządzanie zapasami
 • Ostatecznie, satysfakcjonując swoich klientów.

Czy Oracle jest systemem WMS?

Oracle oferuje oparte na chmurze rozwiązanie WMS jako część swojego pakietu do zarządzania łańcuchem dostaw. System ten, znany jako Oracle Warehouse Management, oferuje możliwości śledzenia materiałów i zapasów, aby umożliwić płynny proces produkcji i dystrybucji. Oracle WMS oferuje szereg funkcji, w tym:

 • Zarządzanie magazynem
 • Kitting
 • Dostęp mobilny
 • Zarządzanie zapasami produkcyjnymi
 • Zaawansowana wysyłka
 • Inscenizacja
 • Szczelinowanie
 • Transfery magazynowe
 • Wybieranie
 • Pakowanie
 • Optymalizacja trasy
 • Wgląd w stany magazynowe w czasie rzeczywistym
 • Śledzenie zasobów
 • Analityka magazynowa
 • Narzędzia do raportowania

Czy WMS to CRM?

WMS nie jest CRM, ale może integrować się z systemami CRM w celu lepszej obsługi klienta i zarządzania zamówieniami. Podczas gdy WMS koncentruje się na zarządzaniu operacjami magazynowymi i zapasami, systemy CRM konsolidują dane klientów w celu poprawy wyników sprzedaży i uzyskania cennych informacji o firmie i klientach.

Integracja systemu WMS z systemem CRM może przynieść znaczące korzyści i zwiększyć produktywność operacji biznesowych, umożliwiając lepszą obsługę klienta, terminową realizację zamówień i lepsze ogólne zarządzanie zamówieniami.

Czy Microsoft posiada WMS?

Microsoft oferuje moduł WMS w ramach swojego rozwiązania ERP Dynamics 365 Business Central, zapewniając możliwości zarządzania magazynem dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i detalicznych. Moduł WMS integruje się z innymi aplikacjami i systemami Dynamics 365 za pomocą interfejsów API, usprawniając procesy magazynowe i poprawiając zarządzanie zapasami.

Moduł WMS Microsoft Dynamics 365 Business Central spotkał się z pozytywnymi recenzjami, a wielu użytkowników uznało interfejs za przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze.

Czy Amazon korzysta z WMS?

Amazon korzysta z niestandardowego systemu WMS do zarządzania swoimi rozległymi operacjami magazynowymi. Znany jako Amazon Fulfillment Technologies (AFT), system ten jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymywanie systemów zarządzania magazynem firmy, w tym usług zarządzania zapasami.

Wykorzystując swój niestandardowy system WMS, Amazon jest w stanie:

 • Optymalizacja operacji magazynowych
 • Lepszy wgląd w stan zapasów
 • Automatyzacja zadań
 • Skutkuje to szybszą realizacją zamówień i lepszym zarządzaniem pracą.

Podsumowanie

Podsumowując, system zarządzania magazynem (WMS) jest niezbędnym narzędziem do optymalizacji operacji magazynowych, poprawy zarządzania zapasami i zwiększenia wydajności łańcucha dostaw. Dzięki różnym rodzajom rozwiązań WMS dostępnych na rynku, firmy mogą wybrać te, które najlepiej odpowiadają ich unikalnym potrzebom. Integracja systemu WMS z innymi systemami łańcucha dostaw, takimi jak ERP i CRM, może dodatkowo usprawnić procesy biznesowe i zwiększyć zadowolenie klientów. Wraz z postępem technologicznym, integracja sztucznej inteligencji i innych innowacji będzie napędzać przyszłość WMS, prowadząc do jeszcze większej wydajności i oszczędności kosztów dla firm.

Często zadawane pytania

Jaki jest przykład systemu zarządzania magazynem?

Przykładem systemu zarządzania magazynem jest Oracle WMS, który pomaga zminimalizować koszty zapasów i zoptymalizować wydajność pracy. Innym przykładem jest Logiwa, zapewniająca firmom 3PL, spedytorom B2B, markom internetowym i klientom eCommerce zintegrowane moduły zwiększające sprzedaż i operacje dostawy.

Czym jest WMS w magazynie?

System zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie, które pomaga zarządzać codziennymi operacjami magazynowymi, od momentu wprowadzenia towarów i materiałów do momentu ich opuszczenia. Zapewnia wgląd w zapasy i zarządza operacjami realizacji łańcucha dostaw w celu zapewnienia optymalnej wydajności i opłacalności.

W jaki sposób system WMS integruje się z innymi systemami łańcucha dostaw?

System WMS może integrować się z innymi systemami łańcucha dostaw, umożliwiając wymianę danych i informacji w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia płynnego przepływu pracy.

Jakie są kluczowe cechy systemu WMS?

System zarządzania magazynem (WMS) oferuje kluczowe funkcje, takie jak zarządzanie zapasami, projektowanie magazynu, przyjmowanie i odkładanie, odbiór i pakowanie, wysyłka i raportowanie, dzięki czemu jest cennym narzędziem do operacji magazynowych.

Jakie są różne rodzaje rozwiązań WMS dostępnych na rynku?

Na rynku dostępne są trzy główne typy rozwiązań WMS: systemy autonomiczne, moduły ERP i moduły łańcucha dostaw.

Czy WMS jest interfejsem API?

Nie, WMS nie jest interfejsem API.

Czym jest baza danych WMS?

Baza danych WMS odnosi się do komponentu przechowywania danych systemu zarządzania magazynem, w którym przechowywane są informacje o zapasach, operacjach i innych działaniach magazynowych.

Czy WMS jest oparty na chmurze?

Tak, system WMS może być oparty na chmurze.

Może Ci się spodobać

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o tym, jak wspólnie zrealizować Twój pomysł.