4 rodzaje systemów zarządzania magazynem (WMS)

Systemy zarządzania magazynem (WMS) odgrywają kluczową rolę dla firm dążących do usprawnienia operacji magazynowych i wzmocnienia zarządzania łańcuchem dostaw. Biorąc pod uwagę różnorodność typów systemów WMS dostępnych na rynku, kluczowe znaczenie ma zrozumienie, który z nich najlepiej odpowiada potrzebom danej organizacji.

W tym artykule zajmiemy się czterema głównymi typami WMS:

samodzielnym,

modułem ERP, opartym na chmurze

i modułem łańcucha dostaw.

Rzucimy światło na ich różne cechy, zalety i potencjalne wady. Przykładowo, według raportu Gartnera z 2020 r., 57% firm korzysta z systemów WMS opartych na chmurze ze względu na ich skalowalność i opłacalność, podczas gdy 30% nadal preferuje systemy autonomiczne ze względu na ich prostotę i bezpośrednie skupienie się na operacjach magazynowych. Pozostałe 13% jest podzielonych między moduł ERP i moduł łańcucha dostaw, wybrane ze względu na ich płynną integrację z istniejącymi systemami biznesowymi.

Kluczowe wnioski

Systemy zarządzania magazynem (WMS) to rozwiązania programowe usprawniające i automatyzujące operacje magazynowe.

Na rynku różne typy systemów WMS, z których każdy ma inne funkcje i możliwości, aby zaspokoić różne potrzeby biznesowe.

Systemy WMS oferują różne opcje dostosowywania, środki bezpieczeństwa, skalowalność i elastyczność. Sztuczna inteligencja odgrywa ważną rolę w nowoczesnych systemach WMS.

Czym są systemy zarządzania magazynem (WMS)?

Systemy zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie do zarządzania magazynem, które usprawnia i automatyzuje operacje magazynowe, zwiększając produktywność, minimalizując błędy i tworząc uporządkowany układ. Odgrywają one kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw, oferując śledzenie w czasie rzeczywistym, zarządzanie zapasami i filtrowanie danych w celu analizy kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Systemy zarządzania zapasami, jako część WMS, zapewniają wydajną obsługę zapasów magazynowych i przyczyniają się do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw, w tym WMS z podstawowymi funkcjami zarządzania magazynem, może znacznie poprawić zarządzanie magazynem i ogólną wydajność łańcucha dostaw.

Dobrze wdrożony system WMS może pomóc w kontroli zapasów, zapobiegając niepożądanym scenariuszom, takim jak nadmierne zapasy, kradzieże i marnotrawstwo, ostatecznie przyczyniając się do poprawy obsługi klienta i zwiększenia rentowności.

Ile rodzajów rozwiązań WMS istnieje na rynku?

Dostępne są cztery podstawowe rozwiązania WMS, z których każde zaspokaja inne potrzeby i wymagania biznesowe: Samodzielne, moduł ERP, oparte na chmurze i moduł łańcucha dostaw. Rozwiązania te różnią się pod względem funkcji, możliwości integracji i przydatności dla różnych branż i rozmiarów przedsiębiorstw. Zrozumienie kluczowych różnic między tymi typami może pomóc firmom w podejmowaniu świadomych decyzji przy wyborze systemu WMS, który najlepiej odpowiada ich wymaganiom operacyjnym i celom.

Jakie są kluczowe rodzaje dostępnych systemów WMS?

Kluczowe typy systemów WMS obejmują:

 • Samodzielne: Niezależne oprogramowanie skoncentrowane na operacjach magazynowych, idealne dla małych i średnich firm.
 • Moduł ERP: Zintegrowany z rozwiązaniami do planowania zasobów przedsiębiorstwa, oferujący płynne udostępnianie danych i funkcje automatyzacji.
 • Oparte na chmurze: Hostowane w chmurze, zapewniające dostępność i skalowalność.
 • Moduł łańcucha dostaw: Zintegrowany z systemami zarządzania łańcuchem dostaw, optymalizujący operacje magazynowe w ramach szerszego łańcucha dostaw.

Cloud-Based WMS jest hostowany w chmurze, zapewniając skalowalność i elastyczność dla firm każdej wielkości. Wreszcie, moduł Supply Chain WMS został zaprojektowany w celu optymalizacji procesów łańcucha dostaw i operacji magazynowych, zaspokajając potrzeby firm o skomplikowanym łańcuchu dostaw.

1. System autonomiczny

Samodzielne systemy zarządzania magazynem to rozwiązania programowe zaprojektowane specjalnie do zarządzania magazynem, oferujące opłacalność i przydatność dla małych i średnich firm. Systemy autonomiczne są szczególnie korzystne dla organizacji z ograniczonym budżetem na oprogramowanie, ponieważ zapewniają ukierunkowane podejście do zarządzania magazynem bez potrzeby szerokiej integracji z innymi systemami.

Czym jest samodzielny system WMS?

Samodzielny system WMS oferuje wyspecjalizowane funkcje dostosowane do operacji magazynowych, takie jak śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami i zarządzanie pracą, co czyni go idealnym wyborem dla małych i średnich firm. Opłacalność i prosty proces wdrożenia samodzielnego systemu WMS sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla organizacji o ograniczonym budżecie i zasobach.

Zalety samodzielnego systemu

Samodzielne systemy WMS, pomimo swoich ograniczeń, mają kilka zalet. Po pierwsze, są one opłacalne. Według raportu Software Connect, małe i średnie firmy mogą spodziewać się wydatków od 4000 do 10 000 USD na samodzielny system WMS, co czyni go opcją przyjazną dla budżetu (Software Connect, 2020).

Po drugie, systemy te oferują wyspecjalizowane funkcje specjalnie dostosowane do zarządzania magazynem. Obejmuje to śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami i zarządzanie pracą. Funkcje te zostały zaprojektowane z głębokim zrozumieniem operacji magazynowych, dzięki czemu spełniają unikalne potrzeby tego środowiska.

Wreszcie, samodzielne systemy WMS są łatwe do wdrożenia. Ponieważ nie są one powiązane z żadnym innym oprogramowaniem biznesowym, ich konfiguracja i konserwacja są mniej skomplikowane. Dzięki temu organizacje mogą uruchomić swój system WMS w krótszym czasie w porównaniu do systemów zintegrowanych.

Wady systemów autonomicznych

Pomimo ograniczonych możliwości integracji, samodzielny system WMS oferuje wiele zalet, co czyni go atrakcyjną opcją dla małych i średnich firm. Jego opłacalność, proste wdrożenie i wyspecjalizowane funkcje dostosowane do zarządzania magazynem sprawiają, że samodzielny system WMS jest realnym rozwiązaniem dla organizacji o ograniczonym budżecie i zasobach.

Jednak potencjalne wady korzystania z samodzielnego systemu WMS, takie jak ograniczona integracja i skalowalność, należy dokładnie rozważyć przy wyborze systemu zarządzania magazynem.

2. Moduł ERP

Moduł ERP WMS to system zarządzania magazynem zintegrowany z rozwiązaniami do planowania zasobów przedsiębiorstwa, zapewniający płynne udostępnianie danych i funkcje automatyzacji dla dużych przedsiębiorstw. Ten typ systemu WMS oferuje zalety integracji systemu, umożliwiając wymianę danych i widoczność w czasie rzeczywistym między systemem WMS a innymi systemami, takimi jak inwentaryzacja, księgowość i finanse.

Czym jest moduł ERP WMS?

Moduł ERP WMS oferuje płynną integrację z innymi funkcjami ERP, oferując kompleksowy pakiet do zarządzania operacjami magazynowymi w szerszym kontekście biznesowym. Ten typ systemu WMS jest odpowiedni dla dużych przedsiębiorstw, ponieważ zapewnia ujednoliconą platformę do zarządzania zapasami, operacjami magazynowymi i innymi procesami biznesowymi.

Zalety korzystania z modułu ERP WMS obejmują widoczność danych w czasie rzeczywistym, usprawnione przepływy pracy i zwiększoną wydajność.

Zalety modułu ERP

Moduł ERP WMS zapewnia liczne korzyści. Jego płynna integracja z innym oprogramowaniem biznesowym ułatwia łatwe udostępnianie danych, prowadząc do bardziej wydajnych operacji. Co więcej, jego zdolność do zarządzania szerokim zakresem procesów biznesowych oznacza, że nie ogranicza się do operacji magazynowych. Jest to szczególnie korzystne dla większych organizacji, które wymagają kompleksowego rozwiązania dla swoich operacji. Należy jednak pamiętać, że chociaż moduł ERP WMS jest bogaty w funkcje, może brakować mu funkcji specyficznych dla magazynu ze względu na jego szeroki zakres. Może to potencjalnie stanowić wadę dla organizacji o wysoce wyspecjalizowanych potrzebach w zakresie zarządzania magazynem, zwłaszcza jeśli wymagają one zaawansowanej funkcjonalności dla złożonych operacji magazynowych. Według badania przeprowadzonego przez SelectHub, 95% firm poprawiło wydajność swoich procesów dzięki systemowi ERP (SelectHub, 2019).

Wady modułu ERP

Pomimo licznych zalet, moduł ERP WMS ma również swoje potencjalne wady. Jego szerokie ukierunkowanie, choć korzystne dla większych przedsiębiorstw, może pomijać niektóre specyficzne funkcje zarządzania magazynem, które zapewniają samodzielne systemy. Co więcej, proces wdrażania może być złożony i czasochłonny, często wymagając znacznych inwestycji w zasoby. Wreszcie, koszt tych systemów, w tym początkowa inwestycja i bieżące utrzymanie, może być znaczny i może nie być uzasadniony dla mniejszych firm z prostszymi operacjami magazynowymi.

3. Oparte na chmurze

Cloud-Based WMS to system zarządzania magazynem hostowany w chmurze, oferujący skalowalność, elastyczność i zoptymalizowane procesy dla firm każdej wielkości. Ten typ systemu WMS staje się coraz bardziej popularny, ponieważ firmy dostrzegają korzyści płynące z rozwiązań opartych na chmurze, takie jak niższe koszty wdrożenia, większa dostępność i widoczność danych w czasie rzeczywistym.

Czym jest system WMS oparty na chmurze?

Oparty na chmurze system WMS zapewnia skalowalne i elastyczne rozwiązanie do zarządzania operacjami magazynowymi, z dodatkową zaletą widoczności i kontroli w czasie rzeczywistym. Ten typ systemu WMS umożliwia firmom optymalizację procesów magazynowych, redukcję kosztów i zwiększenie wydajności dzięki usprawnionym przepływom pracy i zautomatyzowanym zadaniom.

Zalety korzystania z systemu WMS opartego na chmurze obejmują niższe koszty wdrożenia i możliwość skalowania zasobów w zależności od potrzeb, co czyni go atrakcyjną opcją dla firm każdej wielkości.

Zalety rozwiązań chmurowych

Oparty na chmurze system WMS przynosi wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest zwiększone bezpieczeństwo. Wbrew powszechnym obawom, systemy oparte na chmurze są często bezpieczniejsze niż tradycyjne systemy lokalne. Stosują one szereg środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, bezpieczną kontrolę dostępu i regularne audyty bezpieczeństwa. Według raportu firmy Gartner, do 2020 r. obciążenia związane z infrastrukturą chmury publicznej będą narażone na co najmniej 60% mniej incydentów związanych z bezpieczeństwem niż te w tradycyjnych centrach danych.

Kolejną zaletą jest odporność systemu na problemy z łącznością. Nowoczesne systemy WMS oparte na chmurze są projektowane z myślą o redundancji, co oznacza, że mogą nadal działać nawet w przypadku utraty łączności z Internetem. Osiąga się to poprzez lokalne buforowanie i synchronizację danych po przywróceniu połączenia.

Co więcej, oparte na chmurze systemy WMS mogą oferować znaczne oszczędności kosztów. Badanie przeprowadzone przez Computer Economics wykazało, że 46% firm zgłosiło oszczędności kosztów w wyniku przejścia do chmury.

Wreszcie, oparte na chmurze systemy WMS zapewniają skalowalność i elastyczność, umożliwiając firmom łatwe dostosowanie wykorzystania systemu w oparciu o ich bieżące potrzeby. Oznacza to, że płacą tylko za to, czego używają, co prowadzi do dalszych oszczędności. W rzeczywistości, zgodnie z raportem Statista, 31% firm wymieniło skalowalność jako główny powód przyjęcia usług w chmurze.

Wady rozwiązań chmurowych

Jednakże, chociaż WMS oparty na chmurze oferuje liczne korzyści, ma również pewne wady. Na przykład firmy z zawodną łącznością internetową mogą napotkać wyzwania w dostępie do systemu. Co więcej, pomimo wysokich standardów bezpieczeństwa, naruszenia danych pozostają potencjalnym ryzykiem, podobnie jak w przypadku wszystkich systemów przechowujących wrażliwe dane online. Co więcej, chociaż skalowalność jest główną zaletą, może również prowadzić do zwiększonych kosztów, gdy firma rośnie i wymaga więcej zasobów. Wreszcie, firmy mogą napotkać wyzwania związane z integracją opartego na chmurze systemu WMS z istniejącymi systemami lokalnymi.

4. Moduł łańcucha dostaw

Moduł łańcucha dostaw WMS to wyspecjalizowany system zarządzania magazynem zaprojektowany w celu optymalizacji procesów łańcucha dostaw i operacji magazynowych, dzięki czemu jest idealny dla firm o złożonych potrzebach w zakresie łańcucha dostaw. Ten typ systemu zarządzania łańcuchem dostaw oferuje integrację z innym oprogramowaniem łańcucha dostaw, zapewniając firmom kompleksowe rozwiązanie do zarządzania operacjami magazynowymi w szerszym kontekście łańcucha dostaw.

Zalety modułu łańcucha dostaw

Jedną z głównych zalet modułu łańcucha dostaw WMS jest jego integracja z innym oprogramowaniem łańcucha dostaw, umożliwiająca płynne udostępnianie danych i wgląd w czasie rzeczywistym w operacje magazynowe i inne procesy łańcucha dostaw. Ten typ systemu WMS umożliwia firmom:

 • optymalizację zarządzania zapasami
 • Usprawnienie realizacji zamówień
 • Usprawnienie procesów wysyłki
 • Ostatecznie skutkuje zwiększoną satysfakcją klientów i zmniejszonymi kosztami operacyjnymi.

Wady modułu łańcucha dostaw

Podczas gdy moduł łańcucha dostaw WMS oferuje liczne zalety, istnieją również potencjalne wady, które należy wziąć pod uwagę. Jedną z głównych obaw związanych z tym typem WMS jest jego złożoność, ponieważ może on wymagać szerokiego dostosowania i integracji z innymi systemami, co prowadzi do wyższych kosztów i bardziej stromej krzywej uczenia się dla użytkowników.

Pomimo tych potencjalnych wad, moduł łańcucha dostaw WMS może zapewnić znaczące korzyści dla organizacji o złożonych operacjach łańcucha dostaw, pomagając im zoptymalizować procesy i poprawić ogólną wydajność.

Czym jest moduł WMS dla łańcucha dostaw?

Moduł łańcucha dostaw WMS to rodzaj systemu zarządzania magazynem, który oferuje:

Skalowalne, elastyczne i zautomatyzowane wsparcie dla przetwarzania przepływów towarów i zarządzania zapasami magazynowymi w szerszym kontekście łańcucha dostaw

Wydajne i zorganizowane przetwarzanie wszystkich procesów logistyki magazynowej, w tym śledzenia zapasów, realizacji zamówień i wysyłki.

Optymalizację operacji magazynowych i redukcję kosztów

FAQ

Następnie odpowiemy na kilka często zadawanych pytań dotyczących typów systemów WMS, omawiając trendy branżowe, integrację, bezpieczeństwo, dostosowywanie i rolę sztucznej inteligencji w nowoczesnych systemach WMS.

Czy systemy WMS oparte na chmurze stają się standardem w branży?

Branża zmierza w kierunku rozwiązań WMS opartych na chmurze jako standardu, przy czym oczekuje się, że rynek ten odnotuje znaczny wzrost w ciągu najbliższych 5-10 lat, z prognozowanym CAGR na poziomie około 16%.

Przyjęcie rozwiązań WMS opartych na chmurze rośnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze względu na ich skalowalność, elastyczność i opłacalność.

Czy wszystkie duże przedsiębiorstwa korzystają ze zintegrowanych systemów WMS?

Nie wszystkie duże przedsiębiorstwa korzystają ze zintegrowanych systemów WMS; jednak wiele z nich priorytetowo traktuje możliwości integracji z innymi systemami, takimi jak ERP i TMS, w celu zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw. Zintegrowane systemy WMS oferują wiele korzyści dla dużych przedsiębiorstw, takich jak płynna integracja z innym oprogramowaniem biznesowym i widoczność operacji magazynowych w czasie rzeczywistym.

Które branże najczęściej korzystają z poszczególnych typów systemów WMS?

Samodzielne systemy WMS są powszechnie stosowane w branży produkcyjnej, spożywczej, farmaceutycznej, handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych, dystrybucji hurtowej i logistyce zewnętrznej (3PL). Moduł ERP WMS jest najczęściej wykorzystywany w branży produkcyjnej, dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego, żywności i napojów oraz logistyki zewnętrznej (3PL).

Oparty na chmurze system WMS jest zwykle preferowany w branżach takich jak e-commerce, handel detaliczny, produkcja i logistyka. Moduł łańcucha dostaw WMS jest szeroko wykorzystywany w branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, detalicznej i logistycznej.

Który typ WMS jest najbardziej opłacalny dla małych firm?

Samodzielny system WMS to idealny wybór dla małych firm ze względu na jego opłacalność, prostotę wdrożenia i specjalistyczne funkcje dostosowane do zarządzania magazynem. Szacuje się, że całkowity koszt wdrożenia podstawowego systemu WMS wynosi od 5000 do 10 000 USD.

Jak zintegrowany system WMS wypada w porównaniu z samodzielnymi systemami pod względem wydajności?

Zintegrowany system WMS oferuje:

 • Widoczność danych w czasie rzeczywistym
 • Płynną integrację z innym oprogramowaniem biznesowym
 • Możliwość zarządzania wieloma aspektami działalności za pośrednictwem jednej platformy
 • Zwiększoną wydajność
 • Usprawnione procesy

Z drugiej strony, samodzielny system WMS jest wykorzystywany głównie do zarządzania magazynem i może zapewniać wewnętrzne integracje w celu wsparcia procesów automatyzacji, choć jego głównym celem jest zarządzanie zapasami i operacjami magazynowymi.

Jak firmy przechodzą z jednego typu systemu WMS na inny?

Przejście z jednego typu systemu WMS na inny obejmuje kilka etapów, w tym:

 • badanie i ocenę nowych systemów
 • Planowanie i komunikowanie procesu przejścia z interesariuszami
 • Organizowanie relokacji sprzętu i organizacji zapasów
 • Uwzględnienie układu nowego magazynu
 • Kompleksowe testowanie nowego systemu
 • Zapewnienie szkolenia personelu w zakresie nowego systemu.

Zwykłe ramy czasowe przejścia z jednego typu systemu WMS na inny wynoszą od 4 do 8 miesięcy, w zależności od typu i złożoności systemu.

Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane w przypadku typów WMS opartych na chmurze?

Dostawcy systemów WMS opartych na chmurze wykorzystują szereg środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, uwierzytelnianie, kontrolę dostępu i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby chronić dane i zachować integralność swoich systemów. Pomimo tych środków, potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa mogą obejmować naruszenia danych, niekompletne usuwanie danych, podatność na włamania, słaby czas reakcji systemu i brak kontroli dostępu.

Jak działa integracja systemu WMS, który jest częścią szerszego systemu ERP?

Integracja systemu WMS będącego częścią szerszego systemu ERP polega na połączeniu systemu WMS z systemem ERP w celu umożliwienia płynnej wymiany danych i wglądu w czasie rzeczywistym w operacje magazynowe i procesy biznesowe. Integrację można osiągnąć za pomocą połączeń API, programów do eksportu i importu wsadowego oraz współdzielonych baz danych, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie możliwości obu systemów z poziomu jednej platformy.

Jakie opcje dostosowywania są dostępne dla różnych typów systemów WMS?

Opcje dostosowywania dla różnych typów WMS różnią się w zależności od typu systemu. Samodzielne systemy WMS można dostosowywać poprzez:

 • modyfikację kodu źródłowego w celu spełnienia określonych wymagań
 • integrację z istniejącymi lub przyszłymi rozwiązaniami firmy
 • Przyznawanie uprawnień użytkownikom w systemie w celu uzyskania dostępu do funkcji i funkcjonalności.

Systemy ERP, takie jak ERP WMS, mogą być dostosowywane za pomocą różnych metod, takich jak:

 • Modyfikowanie kodu źródłowego lub funkcjonalności systemu
 • Dodawanie nowych funkcji lub zmiana istniejących
 • Konfigurowanie systemu w celu dostosowania go do konkretnych potrzeb.

Oparte na chmurze oprogramowanie WMS oferuje wysoce konfigurowalne i elastyczne opcje konfiguracji, pozwalające na dostosowanie projektu przepływu pracy, funkcji i funkcjonalności do określonych celów biznesowych.

Jak typy systemów WMS wpływają na procesy automatyzacji magazynu?

Rodzaje systemów zarządzania magazynem (WMS) odgrywają znaczącą rolę w procesach automatyzacji magazynu, pomagając w automatyzacji zadań, optymalizacji zarządzania zapasami, analizie danych i oferowaniu praktycznych spostrzeżeń dla bardziej wydajnych operacji magazynowych.

Integracja WMS z technologiami automatyzacji, takimi jak robotyka, systemy przenośników i systemy pick-to-light, umożliwia wydajne i zautomatyzowane wykonywanie zadań, co skutkuje zwiększoną produktywnością, dokładnością i oszczędnością kosztów w operacjach magazynowych.

Jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja w nowoczesnych systemach WMS, niezależnie od ich typu?

Sztuczna inteligencja odgrywa znaczącą rolę w nowoczesnych systemach WMS, pomagając w automatyzacji zadań, optymalizacji zarządzania zapasami, analizie danych i oferowaniu praktycznych spostrzeżeń dla bardziej wydajnych operacji magazynowych. Dzisiejsze systemy WMS wykorzystują różnorodne technologie AI, takie jak:

 • Uczenie maszynowe
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Robotyka
 • Wizja komputerowa
 • Technologie te zapewniają zaawansowane możliwości i poprawiają ogólną wydajność.

Podsumowanie

Podsumowując, zrozumienie różnych typów systemów zarządzania magazynem (WMS) jest niezbędne dla firm, które chcą zoptymalizować swoje operacje magazynowe i usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw. Każdy typ WMS oferuje unikalne zalety i wady, dzięki czemu organizacje muszą dokładnie ocenić swoje potrzeby i wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Wdrażając odpowiedni system WMS, firmy mogą usprawnić swoje procesy, zwiększyć wydajność i ostatecznie poprawić swoje wyniki finansowe.

Często zadawane pytania

Jakie są trzy rodzaje systemów WMS?

Trzy najczęściej używane typy systemów WMS to system autonomiczny, moduł ERP i system oparty na chmurze. Każdy z nich zapewnia unikalne korzyści dla różnych potrzeb magazynowych.

Ile jest kategorii systemów WMS?

Istnieją cztery główne typy systemów zarządzania magazynem: Samodzielne systemy WMS, moduły realizacji łańcucha dostaw, zintegrowane systemy ERP i systemy oparte na chmurze. Każdy typ oferuje unikalne korzyści dla różnych potrzeb magazynowych.

Może Ci się spodobać

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o tym, jak wspólnie zrealizować Twój pomysł.