16 Kluczowych cech systemów zarządzania magazynem (WMS)

Czy uważasz, że Twoje operacje magazynowe są nieefektywne lub szukasz metod optymalizacji łańcucha dostaw?

Rozwiązaniem mogą być systemy zarządzania magazynem (WMS). Systemy te usprawniają procesy, redukują błędy i zwiększają produktywność. W tym wpisie na blogu zagłębimy się w 16 kluczowych funkcji WMS. Każda funkcja jest poparta danymi branżowymi i autorytatywnymi źródłami, zapewniając uzyskanie najbardziej dokładnych i wiarygodnych informacji w celu zwiększenia wydajności magazynu i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Kluczowe wnioski

Systemy zarządzania magazynem (WMS) to rozwiązania programowe zaprojektowane w celu optymalizacji operacji magazynowych, z funkcjami takimi jak śledzenie i kontrola zapasów, procesy przyjmowania i odkładania, kompletacja i pakowanie zamówień, wysyłka i zarządzanie pracą.

Najwyższej klasy systemy WMS oferują również zaawansowane funkcje, takie jak możliwości sztucznej inteligencji do automatyzacji i optymalizacji operacji łańcucha dostaw.

Analityka raportowania umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych w celu poprawy wydajności w magazynach.

Czym są systemy zarządzania magazynem (WMS)?

System zarządzania magazynem (WMS) to platforma oprogramowania, która usprawnia operacje magazynowe i zarządzanie zapasami. Jak podaje Gartner, znana firma badawcza i doradcza, rozwiązania WMS są przeznaczone przede wszystkim do zarządzania operacyjnymi aspektami prowadzenia magazynu. Koncentrują się na zarządzaniu zapasami, zarządzaniu pracą i przepływem towarów w magazynie (Gartner, 2021).

Zaawansowane systemy zarządzania magazynem, znane również jako oprogramowanie do zarządzania magazynem, obsługują różne aspekty zarządzania magazynem, takie jak zarządzanie zapasami, przetwarzanie zamówień, zarządzanie pracą i inne. Stały się one niezbędnym narzędziem dla kierowników magazynów, pomagając firmom w udoskonalaniu ich procesów i osiąganiu doskonałych wyników.

Głównym celem WMS jest pomoc kierownikom magazynów w poprawie wydajności i produktywności poprzez różne funkcje, co pozwala im sprostać wymaganiom klientów i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. Zgodnie z raportem MHI i Deloitte, 80% respondentów badania uważa, że cyfrowe łańcuchy dostaw będą dominującym modelem w ciągu pięciu lat, podkreślając znaczenie wdrażania systemów takich jak WMS (MHI i Deloitte, 2020).

Jakie są kluczowe cechy systemów zarządzania magazynem?

Śledzenie zapasów, odbiór, kompletacja zamówień, wysyłka, zarządzanie pracą to między innymi kluczowe funkcje systemów zarządzania magazynem. Funkcje te mają zasadnicze znaczenie dla wydajnych operacji magazynowych, ponieważ pomagają kierownikom magazynów zapewnić optymalne poziomy zapasów, zarządzanie lokalizacjami i widoczność zapasów w czasie rzeczywistym.

Co więcej, funkcje WMS mogą pomóc w zarządzaniu zapasami w wielu magazynach, dzięki czemu są odpowiednie dla firm o złożonych łańcuchach dostaw i wymaganiach dotyczących przechowywania.

Jakie są podstawowe funkcje standardowego systemu WMS?

Zarządzanie zapasami, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie pracą i możliwości raportowania tworzą podstawowe funkcje standardowego systemu WMS. Zarządzanie zapasami obejmuje śledzenie, organizowanie i kontrolowanie zapasów w magazynie, podczas gdy zarządzanie zamówieniami koncentruje się na regulacji przepływu produktów przez magazyn i usprawnianiu operacji wysyłkowych.

Zarządzanie pracą odgrywa istotną rolę w planowaniu, przydzielaniu zadań, pomiarach wydajności i śledzeniu wykorzystania pracowników. Możliwości raportowania standardowego systemu WMS obejmują generowanie różnych raportów, takich jak podsumowanie magazynu, realizacja zamówień, dostawca, liczba cykli, raporty zapasów i inne.

1. Śledzenie i kontrola zapasów

Śledzenie i kontrola zapasów w systemie WMS są niezbędne do utrzymania precyzyjnych poziomów zapasów, zarządzania lokalizacjami i zapewnienia widoczności zapasów w czasie rzeczywistym. Przykładowo, funkcja odbioru w systemie WMS pomaga ograniczyć błędy w odbiorze, a integracja z systemem ERP ułatwia widoczność zapasów w czasie rzeczywistym i planowanie układu magazynu.

Dostarczając w czasie rzeczywistym dane o poziomach zapasów, WMS pomaga firmom optymalizować operacje magazynowe i zwiększać ogólną wydajność. Skutkuje to lepszym prognozowaniem zapotrzebowania klientów, ochroną przed utratą zapasów i lepszą wydajnością magazynu.

2. Odbiór i odkładanie

Funkcje przyjmowania i odkładania towarów w systemie WMS usprawniają proces przyjmowania i przechowywania przychodzących towarów, minimalizują błędy i zwiększają wydajność magazynowania. Integracja automatyzacji w systemie WMS może znacznie zwiększyć wydajność i szybkość, eliminując pracochłonne procesy ręcznego wprowadzania danych i umożliwiając robotom kompletującym lokalizowanie i dostarczanie materiałów.

Systemy przenośników odgrywają ważną rolę w systemach zarządzania magazynem (WMS). Umożliwiają one wydajne przenoszenie produktów w całym magazynie i bezpośrednio do wysyłki bez konieczności wykonywania pracy ręcznej. Z drugiej strony, roboty kompletujące są wykorzystywane do lokalizowania i dostarczania materiałów, eliminując w ten sposób potrzebę pracy ręcznej do transportu produktów między obiektami wysyłkowymi.

3. Kompletacja zamówień i pakowanie

Funkcje kompletacji zamówień i pakowania w systemie WMS przyspieszają proces realizacji zamówień klientów, zmniejszają liczbę błędów i zwiększają produktywność. Funkcje te umożliwiają pracownikom magazynu wydajną kompletację i pakowanie zamówień poprzez dostarczanie list kompletacyjnych bezpośrednio na ich urządzenia mobilne, prowadząc ich do lokalizacji każdego produktu i określając ilość do pobrania.

WMS obsługuje również różne metody kompletacji, takie jak kompletacja według pozycji, według grupy lub według strefy, umożliwiając wydajną realizację zamówień dostosowaną do konkretnych potrzeb magazynu i jego klientów. Ponadto zapewnia, że pakowanie odbywa się we właściwej kolejności i zgodnie z wymaganiami klienta, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia jego zadowolenia.

4. Wysyłka

Funkcje wysyłkowe WMS nadzorują proces wysyłki zamówień, gwarantując precyzyjne i szybkie dostawy. Automatyzując i optymalizując proces realizacji zamówień, WMS pomaga zwiększyć dokładność i terminowość wysyłki, zapewniając, że zamówienia są przetwarzane szybko, a klienci szybko otrzymują swoje produkty.

Co więcej, WMS zapewnia śledzenie w czasie rzeczywistym poziomów zapasów, przetwarzania zamówień i wysyłki, umożliwiając firmom optymalizację procesów łańcucha dostaw i zaspokajanie potrzeb klientów.

5. Zarządzanie pracą

Funkcje zarządzania pracą w systemie WMS ułatwiają monitorowanie i optymalizację wydajności siły roboczej, planowania i bezpieczeństwa. Zapewniając widoczność i dostęp do wyników operacyjnych i porównań, zarządzanie pracą umożliwia menedżerom śledzenie wskaźników KPI, nagradzanie silniejszych pracowników i identyfikowanie osób wymagających dodatkowego szkolenia.

Zastosowanie zautomatyzowanych harmonogramów do dokładnego planowania i prognozowania wymaganego personelu według dnia, strefy i rodzaju pracy zgodnie z harmonogramem zamówień i wysyłek dodatkowo zwiększa możliwości zarządzania pracą.

6. Zarządzanie placem

Funkcje zarządzania placem w systemie WMS oferują:

 • widoczność i kontrolę nad ruchem pojazdów i towarów w obrębie placu magazynowego
 • Widoczność zasobów placu w czasie rzeczywistym
 • Optymalizacja zadań kierowców
 • Planowanie doków
 • Inne zaawansowane funkcje

Zarządzanie placem w systemie WMS zapewnia płynną i skuteczną koordynację między operacjami magazynowymi i transportowymi, co skutkuje zwiększoną wydajnością i oszczędnością kosztów w całym łańcuchu dostaw.

7. Skanowanie kodów kreskowych i integracja RFID

Integracja skanowania kodów kreskowych i RFID w systemie WMS pozwala na precyzyjne i wydajne śledzenie zapasów w całym magazynie. Zapewniając lepszą widoczność, szybsze skanowanie i dokładniejsze przechwytywanie danych, funkcje te pomagają zapewnić precyzyjne śledzenie zapasów i zarządzanie nimi.

Co więcej, tagi RFID nie wymagają skanowania w linii wzroku, jak kody kreskowe, umożliwiając szybsze i wydajniejsze skanowanie oraz oferując kompleksowe informacje o zapasach.

8. Optymalizacja przestrzeni

Funkcje optymalizacji przestrzeni WMS przyczyniają się do maksymalizacji pojemności magazynowej i poprawy układu magazynu. Optymalizując przepływ w magazynie i oceniając najbardziej efektywne wykorzystanie powierzchni zgodnie z zadaniami i charakterystyką materiałów, system WMS może pomóc uniknąć nadmiernej sprzedaży i braku zapasów, ostatecznie optymalizując operacje magazynowe i zwiększając produktywność.

9. Śledzenie partii i numerów seryjnych

Funkcje śledzenia partii i numerów seryjnych w systemie WMS gwarantują precyzyjne śledzenie produktów i spełniają wymagania dotyczące identyfikowalności. Przypisując i śledząc unikalne numery partii lub numery seryjne do produktów, WMS może identyfikować i śledzić określone produkty w całym łańcuchu dostaw, zapewniając właściwą kontrolę zapasów i zgodność z przepisami branżowymi.

Co więcej, dzięki przechowywaniu historii śledzenia numerów seryjnych w systemie WMS, firmy mogą szybko uzyskać dostęp do informacji o:

 • Pochodzenia
 • Ramy czasowe
 • Stanu
 • Daty produkcji

produktów, zwiększając tym samym identyfikowalność i usprawniając zarządzanie zapasami poprzez wykorzystanie danych inwentaryzacyjnych i środków kontroli jakości.

10. Raportowanie i analityka

Funkcje raportowania i analizy WMS oferują wgląd w wydajność magazynu, pomagając w identyfikacji obszarów poprawy i ułatwiając podejmowanie decyzji opartych na danych. Poprzez generowanie różnych raportów danych operacyjnych, takich jak:

 • raporty zapasów
 • raporty zamówień
 • raporty pracy
 • raporty dotyczące przestrzeni
 • raporty KPI

System WMS umożliwia kierownikom magazynów monitorowanie wydajności, identyfikowanie wąskich gardeł i luk w wydajności oraz dostarczanie informacji w celu optymalizacji. Ostatecznie prowadzi to do zwiększenia wydajności magazynu i lepszego ogólnego zarządzania.

11. Możliwości integracji

Możliwości integracyjne WMS zapewniają płynne połączenie z innymi systemami, takimi jak ERP, TMS i platformy e-commerce. Dzięki integracji z tymi systemami, WMS może zapewnić kompleksową widoczność i kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, umożliwiając dokładne śledzenie przesyłek, usprawnienie procesów i poprawę wydajności.

Co więcej, integracja systemu WMS z systemem ERP oferuje liczne korzyści, takie jak

 • Skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Zwiększona dokładność zapasów
 • Lepsza obsługa klienta
 • Zwiększona wydajność operacyjna.

12. Zarządzanie wieloma magazynami

Funkcje zarządzania wieloma magazynami w systemie WMS ułatwiają scentralizowaną kontrolę i nadzór w różnych lokalizacjach magazynowych. Ułatwiając śledzenie i zarządzanie zapasami, zamówieniami i przesyłkami w wielu magazynach, WMS oferuje kompleksowy widok całego łańcucha dostaw, umożliwiając firmom optymalizację poziomów zapasów i redukcję kosztów.

Jest to szczególnie korzystne dla firm ze złożonymi łańcuchami dostaw i wieloma magazynami.

13. Cross-docking

Funkcje cross-dockingu w WMS promują efektywny transfer towarów od odbioru do wysyłki, zmniejszając potrzeby magazynowe. Zapewniając dokładne i aktualne informacje oraz komunikację między systemem zarządzania magazynem a systemem transportowym, WMS pomaga usprawnić łańcuch dostaw, przyspieszyć realizację zamówień i obniżyć koszty.

Cross-docking jest szczególnie korzystny w branżach takich jak handel detaliczny, handel elektroniczny, produkcja, przewoźnicy towarowi, motoryzacja, żywność i napoje, towary konsumpcyjne, chemikalia i towary konsumpcyjne.

14. Zarządzanie zwrotami

Funkcje zarządzania zwrotami w systemie WMS obejmują

 • Uproszczenie obsługi zwróconych towarów
 • Gwarantowanie precyzyjnych korekt zapasów
 • Umożliwienie efektywnego przetwarzania
 • Optymalizacja przepływu produktów od konsumenta z powrotem do magazynu
 • Umożliwienie dokładnego śledzenia zwróconych produktów
 • Uzupełnianie zapasów w celu odsprzedaży
 • Zarządzanie procesami, takimi jak przetwarzanie zwrotów, naprawy, zwroty do dostawców i portale klientów.

Pomaga to usprawnić proces zarządzania zwrotami i zapewnia skuteczną obsługę zwracanych towarów.

15. Funkcje bezpieczeństwa i ochrony

Funkcje bezpieczeństwa i ochrony WMS przyczyniają się do bezpiecznego środowiska pracy i zapewniają ochronę przed kradzieżą i uszkodzeniami. Niektóre podstawowe funkcje bezpieczeństwa w systemach zarządzania magazynem obejmują:

 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • Środki bezpieczeństwa dla wózków widłowych
 • Protokoły bezpieczeństwa przechowywania materiałów
 • Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
 • Systemy wykrywania i gaszenia pożarów
 • Środki bezpieczeństwa

Funkcje te pomagają zapewnić bezpieczeństwo magazynu i jego operacji.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, WMS wykorzystuje takie środki, jak kontrola dostępu, kamery monitorujące, systemy alarmowe, śledzenie zapasów i kontrole środowiskowe w celu ochrony przed kradzieżą i uszkodzeniami.

16. Możliwości mobilne

Możliwości mobilne WMS umożliwiają pracownikom magazynu

 • natychmiastowy dostęp do informacji i ich aktualizację
 • Zwiększenie wydajności i dokładności
 • Zapewnienie kontroli i śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych
 • Wydajne wykonywanie zadań przy jednoczesnym zachowaniu dokładnych i aktualnych informacji o poziomach zapasów, statusie zamówień i innych danych związanych z magazynem.

Ostatecznie prowadzi to do zwiększenia produktywności, zmniejszenia liczby błędów i poprawy ogólnych operacji magazynowych.

FAQ

Ta ostatnia sekcja zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemów zarządzania magazynem. Te pytania i odpowiedzi zapewnią dodatkowy wgląd i wyjaśnienie niektórych aspektów WMS, pomagając czytelnikom uzyskać głębsze zrozumienie funkcji i korzyści płynących z tych potężnych narzędzi.

Jakie zaawansowane funkcje są dostępne w najlepszych rozwiązaniach WMS?

Zaawansowane funkcje w najlepszych rozwiązaniach WMS obejmują możliwości AI, synchronizację danych w czasie rzeczywistym i zaawansowaną analitykę.

Czy każdy nowoczesny system WMS obsługuje funkcje AI?

Nie wszystkie nowoczesne systemy WMS obsługują funkcje AI, ale staje się to coraz bardziej powszechne w rozwiązaniach najwyższej klasy.

Czy skanowanie kodów kreskowych i RFID są niezbędnymi funkcjami systemu WMS?

Skanowanie kodów kreskowych i RFID są niezbędnymi funkcjami systemu WMS do dokładnego i wydajnego śledzenia zapasów.

Czym jest optymalizacja układu magazynu w systemie WMS?

Optymalizacja układu magazynu w systemie WMS obejmuje maksymalizację pojemności magazynowej i poprawę ogólnej organizacji magazynu.

Co składa się na funkcję realizacji zamówień w systemie WMS?

Realizacja zamówień w systemie WMS obejmuje procesy kompletacji, pakowania i wysyłki zamówień.

Czym różnią się tradycyjne funkcje WMS od nowoczesnych funkcji WMS?

Tradycyjne funkcje WMS koncentrują się na podstawowym zarządzaniu zapasami i zamówieniami, podczas gdy nowoczesne funkcje WMS obejmują zaawansowaną analitykę, możliwości AI i integrację z innymi systemami.

Która funkcja jest ważniejsza dla operacji na dużą skalę: synchronizacja danych w czasie rzeczywistym czy możliwości AI?

W przypadku operacji na dużą skalę zarówno synchronizacja danych w czasie rzeczywistym, jak i możliwości AI mają kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania magazynem.

W jaki sposób funkcje WMS obsługują firmy z branży e-commerce?

Funkcje WMS obsługują firmy z branży e-commerce, zapewniając płynną integrację z platformami handlu elektronicznego, wydajną realizację zamówień i zarządzanie zwrotami.

Jaką rolę w wydajności magazynu odgrywają funkcje raportowania i analizy?

Funkcje raportowania i analizy w systemie WMS pomagają identyfikować obszary wymagające poprawy, monitorować wydajność i podejmować decyzje oparte na danych w celu zwiększenia wydajności magazynu.

W jaki sposób funkcje WMS integrują się z systemami zarządzania transportem?

Funkcje WMS integrują się z systemami zarządzania transportem, aby zapewnić kompleksową widoczność i kontrolę nad całym łańcuchem dostaw.

W jaki sposób funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję zwiększają funkcjonalność systemów WMS?

Funkcje AI w WMS zwiększają funkcjonalność poprzez automatyzację procesów, optymalizację przepływów pracy i dostarczanie zaawansowanych analiz do podejmowania decyzji opartych na danych.

Podsumowanie

Podsumowując, systemy zarządzania magazynem oferują szeroki zakres funkcji zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia operacji magazynowych. Od śledzenia i kontroli zapasów po zaawansowaną analitykę i możliwości AI, narzędzia te mogą znacznie poprawić wydajność, produktywność i zadowolenie klientów. Dzięki zrozumieniu i wdrożeniu różnych funkcji WMS omówionych w tym wpisie na blogu, firmy mogą pozostać konkurencyjne na dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku i zapewnić sprawne działanie swoich łańcuchów dostaw.

Często zadawane pytania

Czym jest magazynowanie z funkcjami?

Magazynowanie to proces przechowywania towarów do czasu, aż będą gotowe do wysyłki, pozwalający firmom na bardziej efektywne zarządzanie zapasami i optymalizację procesu wysyłki.

Jaka jest główna funkcjonalność systemu WMS?

Główną funkcjonalnością systemu WMS jest umożliwienie wydajnego i opłacalnego przemieszczania towarów w magazynach, w tym śledzenia zapasów za pomocą technologii AIDC, takiej jak kody kreskowe lub RFID, kompletacji, odbioru i odkładania.

Jaki jest 5 podstawowych procesów zarządzania magazynem?

Efektywne zarządzanie magazynem obejmuje procesy przyjmowania, odkładania, przechowywania, kompletacji, pakowania i wysyłki. Optymalizacja tych procesów pomaga zredukować koszty, błędy i poprawić wskaźniki doskonałych zamówień. Wpływa również na zarządzanie zapasami, wysyłkę, dystrybucję i realizację zamówień detalicznych.

Czy skanowanie kodów kreskowych i RFID są niezbędnymi funkcjami w systemie zarządzania magazynem?

Skanowanie kodów kreskowych i RFID to niezbędne funkcje w systemie zarządzania magazynem, zapewniające dokładne i wydajne śledzenie zapasów.

W jaki sposób funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję zwiększają funkcjonalność systemu zarządzania magazynem?

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji pozwalają systemowi zarządzania magazynem zautomatyzować procesy, zoptymalizować przepływy pracy i zapewnić zaawansowaną analitykę, zwiększając tym samym jego funkcjonalność.

Może Ci się spodobać

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy o tym, jak wspólnie zrealizować Twój pomysł.