Projekty EU

Firma DeSmart Sp. z o. o. realizuje projekt „W świat z DeMarketplace.” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównym celem projektu jest promowanie produktu branży IT – platformy DeMarketplace101, mającej szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. Projekt zakłada też wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu

internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 388 295,22 zł

Dofinansowanie z UE: 330 050,93 zł